Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 50r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

50r

llyma yr awr honn eb ef y paganieit yn dyuot. a phaham
yr ar·hown nineỽ wyntwy heb eu kyrchu. a pha|beth a
ohiriwn ninheỽ oc eỽ hachub wynt ar y dyrnodyeu kyn+
taf. Ac ym·or·alwwn y gyt ar ỽrynn y llewenyd am arw+
ydeon chiarlymaen. Ac yn diannot y dechreuawd pawb. o+
nadunt wynteu ymoralw y gyt ac euo a dodi gawr. ar
y paganieit a wnaethant. ac ar lawn|ỽrys eu meirch eu
kyrchu yny oed blaeneu eỽ gleiuieu yn eu plith. Ac ny chili+
awd y paganieit yr hynny namyn ymkymyscu y llu fydlawn
ar llu anfydlawn. A blaenaf o|r paganieit oed alsarot nei
y ỽarsli. ac a agreifftiawd y freinc yn drahaus val hynn
Y freinc anfydlon eb ef. hediw yd ym·gyuaruuoch chwi
a nyni. ac yd ymbrouwch chwi ac an nerth ni. Drwc
ywch kedwis a|dylyei ymgeledu o·honoch. Ac ynuyt he+
uyt vu chiarlymaen. ac awch rodes y|gwarchadw rol+
ant ywch colli. A phan gigleu rolant y ryuic ny|s diode+
uawd namyn yn drwc. a throssi blaen y wayw a oruc
yn|y gyueir ar lawn gerdet y ỽarch a gossot arnaw
yn diuỽdyawc o|e lawn inni. yny dyllawd y|lluric ar. ar+
ueu ereill ar kic ar croen ac escyrn y keuyn ar dwyuyronn
a|e dyrchauel y ar y ỽarch. a|e daly ar y waew mal arwyd
yn dibin. ac ygroc y daflu yn gelein odyna yr llawr gan y
hebrwg o|r geirieu hyn. Kymer ageỽ anfydlawn y gyt
a|th ỽalchder. ac nyt ynuyt Chiarlymaen. ac nyt drwc y
raclydawd keitwadaeth y lu. y mineỽ. cany chyll hediw
na chlot freinc hediw nac eu hardechocrwyd Digwydwch
ynn wyrda grymus. ar yr anfydloneon neur ganhyadawd
duw ynn y dyghetuen honn. ar damwein kyntaf ac y gallom
ninheu atnabot. bot yn einym y ỽudygolyaeth ar goruot
rac llaw. hyt tra ỽo kyueawnder yn ymlad drossom. Do+
lur a gorthrwm ỽu gan falsaron gwelet ageỽ y nei ac
ysgeulussaw y ỽywyt yn|y ol; o·ny allei y dial. A racỽy+
laenu y ỽydin a oruc gan ym·daraw mawr a|e ragori. ac
ymoralw ac ystondart y paganieit. ac agreifftiaw y fre+
inc a oruc a bocsachu y collei y freinc y dyd hwnnw A|th+
rwydunt wy eỽ gnotaedic. anryded. Pan gigleu oli+
uer hynny trossi y wayw a oruc y|tu attaw a dwyn ru+
thyr llidiawc idaw yn boc·sachu o eir a gweithret. a|e
vrathu yn gyuylym trwy y darean a thrwydaw e hun