Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 28v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

28v

dyrneu ac a mein hyt nawn. A phan yttoed y dyd yn gwrth ucheru
erchi kygreir a oruc feracut y rolant hyt trannoeth. a llunyethu
yll deỽ y·rygthunt ar dyuot trannoeth y|r ỽn lle y emlad heb ỽei+
rch a hep waywyr A gwedy canhyadu o·nadunt o bop parth yr
ymlad. mynet pob vn yw lety. Pan doeth y dyd drannoeth dyuot
pawb onadunt ar eu traet y blas yr ymlad megis y llunyethessynt
fferacut eissioes a duc ganthaw gledyf a hwnnw ny rymussawd idaw
Canys rolant ry|dugassei ganthaw trossawl hirgam mawr troedic
y emdifrit rac y cledyf ac y gyuogi y cawr hyt ỽcher. ac ny allws
idaw ỽn ar·gywed. Y fusteaw heuyt a oruc a gauaeluein a|ny|s
goget eu prafder a oed yno amylder o·nadunt yn|y maes hyt
hanner dyd. a gweithieu yn kytsynneaw ar dyrnodyeu. ac eissioes
nyt argywedei idaw o nep ryw ỽod. Odyna wedy kymryt kygreir
y gann Rolant a|e orthrymu o hỽn. y kysgawd. Rolant ynteu ỽal
yd oed y syberwyt a|e ỽoned. val bai lonydach y kysgei dodi maen
a oruc dan y benn. Nyt oed yna o|r cristonogeon a lauassei dodi llaw
arnaw. Rolant ynteu ny|s dodei. Canys kytuot oed y·rygthunt
Pwy|bynnac na christiawn na saracin a argywedei yw gilyd tra ỽei
y|ghyngreir. na mynnit dim y ganthaw namyn y eneit. A gwe+
dy deffroi ferracut o|e hun a gwelet rolant yn eisted ger y law. Amo+
uyn a oruc rolant ac ef pa ryw gedernyt a pha ryw galedi oed
yndaw. pryt nat argywedei idaw nac aryf na phrenn na maen.
Ny ellir vymrathu. i. byth eb y cawr o·nyt ym bogel. Pan gigleu
rolant hynny. tewi a oruc megis kynys dyallei. canys yspaenec a|d+
dywedassei. y cawr a digawn o|r ieith honno a dyallei rolant. Ac ar
hynny y disgwyleawd y cawr ar rolant a gouyn idaw ynteu pwy
oed y henw. Rolant ym gelwir eb ef. O ba genedyl ban wyt eb yn+
teu. mor gadarn y gwrthwyneby di ymi. Ny cheueis. i. eirioet am
blinei ỽal tydi. O genedyl freinc yd hanwyf eb·y rolant. nei y chiar+
lymaen wyf. Pa dedyf yw. vn frainc eb y cawr Cristonogawl dedyf
o rat duw ym ni eb·y rolant. ac y bendeỽigaeth grist y darostygwn
Dros y fyd ef yn|y ỽaint y gallom yd amryssonwn. A phan gigleu
y pagan enw crist y gouynnawd ynteu. Pwy yw ~. crist y credy di
idaw. Mab duw dat eb·y rolant a anet o|r wyry a|diodeuawd yn|y
groc a gladwyt yn|y bed. ar trydedyd a gyuodes o ỽeirw. ac odyna
a ymchwelawd ar ddeheu duw. Nyni eb y cawr a gredwn bot ỽn
duw creawdyr nef a daear. Ac nat oes idaw na mab na that na+
myn megis na anet ef y gan neb; na anet nep o·honaw yn+
teu. ac am hynny ỽn duw yw ef. ac nyt tri. Gwir a|dywedy di
eb·y roland y ỽot ef yn ỽn. Pan dywedy ditheu nat trindawt
ef. yd wyt yn cloffi y|th fyd. O chredy di yn|y tad. cret yn|y mab
ac yn|y yspryt glan. Canys euo yssyd duw tad a mab ac ys+
pryt glan. ỽn duw  tri persson. Os duw dat a dywedy di