Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 28r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

28r

Odyna yn|y lle y kennatawyt y chiarlys bot yn nager neb
ferracut y enw o genedyl goliath hwnnw ry|dothoed o emyleu siria.
hwnnw ry anuonassei. Swdan babilon ac ỽgeint ran ganthaw o saracin+
eit y ryuelu yn erbyn chiarlymaen Nyt oed ar hwnnw ouyn na gwaed
na saeth. Nerth y deu ỽgein wyr cadarnaf oed yndaw e hun. O·dyna yn di+
annot y kyrchawd chiarlys parth a na·ger. A phan wybu ferracut hynn
y doeth allan o|r gaer y gynnic ymlad gwr a gwr. Ac yd anuones chiar+
lys attaw. oger o denmarc. Ac yn|y lle ual y gweles y cawr ef eh 
yn|y maes. dyuot attaw yn war hygar heb greulonder a|e dynnu at+
taw a|e law ddeheu. a|e dwyn yn|y holl aruer yn ysgeulus y|gwyd pa+
wb hyt y castell yn ỽn a gwed a chyt bai dauat war. Deudec cỽuyd
mawr oed y hyt. ac vegis cuỽyd oed hyt y wyneb. a llet palyf lydan
oed hyt y drwyn. Pedwar cỽuyd oed yn hyt pob braich a|phob esgeir
idaw Tri llet palyf oed hyt y ỽyssed. Odyna yd anuones ar ỽedw
ymlad ac ef Reynalt o alba spina. a hwnnw heuyt a duc ar. y
ỽraich yg harchar yr castell. Odyna yd anuonet deỽ wr y gyt
Constans vrenhin o ruuein. a hywel iarll; ar deu hynny a gym+
yrth yn|y garchar. ỽn o·nadunt yn|y llaw ddeheu idaw. ar llall. yn
y llaw assw. O·dyna yd anuones attaw ỽgein wyr bob dev ygyt
a rai hynny oll a gymyrth ef yn|y garchar ỽal y llaill. A gwedy
gwelet hynny. o chiarlys. ac o bawp a oed yn edrych yn ryuedu
Ny ỽeidiawd odyna anuon ỽr|un attaw. Ac eissioes Rolant. ty+
wyssawc lluoed wedy caffael canhyat o ỽraid a nessawd y ym+
lad ar cawr. Ouynawc oed chiarlys am·danaw canys ieuanc oed
a mwy no dim y carei. Gwediaw y arglwyd a oruc am rodi kede+
rnyt dwywawl idaw. Ac yna pan weles y cawr rolant yn
dyuot attaw y esgylueit a|e law deheu y ar y ỽarch megis. y
gwnathoed am y llaill. a|e dodi rac y ỽron ar y varch e hun. Ac
val yd oed yn kyrchu y castell ac ef; Yny bai gynilliedic yn ei+
thoed a|e ymdirieit yn duw. Rolant a ymeueilio* ac ef. roland
y ỽreuant ac a|e hymchwelawd trae geuyn o|e gouyrwy. yny
oedynt ar y llawr yll deỽ. Ac yn gyuylym dispeiliaw cledyf a
oruc yr iarll Rolant yr hwnn a elwit durendard. ac a deily+
gassei llad y cawr ac ef. taraw y|march ac ef yn|y hyd yn
deỽ gelwrn. A gwedy feracut ar y droet a chledyf noeth yn|y
law yn begytheaw taraw rolant. Rolant a|e kyrchawd ef
ac a|e trewis ar y breich yd oed y cledyf yn|y law. ac ny bu
idaw vn argywed eithyr tauylu y cledyf o|e law a gwedy
 y gledyf o feracut. mynnu a|e dwrn daraw rolant ar
y benn. ac ny|s cauas namyn y march yn|y dal yny di+
gwydawd o|r dyrneit yn ỽarw. O·dyna yll deu ar eỽ
traet heb waywyr hep gledyueu yd ymladassant ac eu