Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 17v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

17v

y ryw lynneu ac a·ỽonyd a gyuodes yn|y lle hwnnw
ac yno y keffir pyscawt duon mawr Rai hagen
o|r dinassoed hynny a oresgynnassei. rei o ỽrenhined
freinc. ac amerodron yr almaen kyno chiarlyma+
en wrth gristonogaeth. ac odena a ymchwelassa+
nt yn|y paganieit yny doeth ef. a gwedy ynteu
llawer heuyt o vrenhined a|thwyssogyon a|aeth+
ant yr yspaen y auylonydu ar y|saracinieit. A|phe+
dwar dinas a emelldigawd ef wedy eu caffael
trwy diruawr o ỽit. ac o|r emelldith honno y|maent
yn difeith yr hynny hyt hediw. Sef oedynt. luco+
na ỽentosa. Caparra. a dania. [ o ansod mahumet
Geu dwyweu. a geu delweu o|r a gauas chyarlymaen
yn yr yspaen yn|y dydeu ef a diuaawd yn gw+
byl eithyr ỽn geỽ duw a oed yn|y lle a elwit alanda+
lif. Enw hwnnw oed yn eỽ hiaith wy. Salanicadis. sef
oed hynny o saraciniet yn an Jeith ni; lle duw. herwyd
kyuarwydwyt y wrth y saracinieit. mahumet gwr
a|adolassant wy tra oed vyw yn lle duw ỽdunt a wn+
aeth delw ar y briodolder e|hun. ac o gelwydyt y
gam gret ef a|e swynogleu y dodes yn|y delw lleg
o dieuyl. ac a|e insseil y caeawd arnadunt. A chyn ga+
darnet ỽu yr inseilyat ar y delw. ac na allawd
nep y|thorri byth o hynny allan. Canys ỽal y dyn+
essao cristiawn ar y delw. yn diannot y perycla
Pan del hagen saracin y adoli yr delw neu y we+
diaw mahumet. Jechyt a gaif yn|diannot Ac o
damweinnia discynnu nep ryw ederyn arnaw
marw vyd yn|diolud. Ym maryan y|mor y|mae
y|delw o henuaen kywreint y ysgwthyr o weith
saracinieit. ar warthaf y daear. praf a|phedro+
gyl y adanaw. a meinach ỽeinach y ỽynyd hyt yn
gyuuwch ac y|deheta bran a ehedei yn ỽchel. ac