Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 10r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

10r

baraf y ganhyadu imeith. Gware ditheu garu weithion ~.
eb y chiarlymaen wrth rolant. Parawt wyf i. wrth dy. ew+
yllys di. yn llawen eb y rolant. benfykyet hu gadarn eb ef
facitot y gorn. a mineu a|e canaf ef odieithyr y dinas;
yn gymint y sein a|e dwrd. ac na bo yn|y dinas porth na
dor. yr y gedernyt nac yr y bwys kyt bai heiyrn. ny|chym+
heller y gyffroi gan dwrd y corn. Gwynt gwrd heuyt a ger+
da o|r corn ỽal na allo hu a|e holl gedernyt ym·wrthwyne+
bu idaw ot ym·gyueruyd ac ef. yny diwreidio blew y
ỽaryf a briwo y gnawt yny vo yspeiliedic a dinoethedic
o|e wisc. Os gwir hynny eb y gwarandawr. kellweir dybryt. a+
naduwyn yw Ac ny wedei y hu ỽrenhin lletyu gwestei mor
watwaredic a hwnn yn|y lys. Oliuer vyghetymdeith gw+
are ditheu weithion eb y rolant. mi. a wnaf yn llawen eb yr
oliuer gan gannyat chiarlymaen ỽrenhin. Dodet hỽ ỽyui
nos·weith y gyt a|e ỽerch y ỽorwyn dec a welsoch chwi gynn+
eu. a hi a dwc tysteolaeth ar gwplau digriuwch serchawl
wrthi hi. cannweith kyn|y dyd Dyoer eb y gwarandawr
ti. a vydy vedw gannweith kyn gwneuthur yn brenin ni
gwaradwyd kymeint a hwnnw. a chynys achwanekych
o weithret. ti a heideist o|th ymadrodeon dy boeni o|r br+
enhin. Gwareet yn escob gyt a|ni eb y chiarlymaen. O
byd da gennwch chwi eb y turpin. nyt ymwrthodaf i. ac
awch gwareeu. chwi. Paret hu ỽrenin. aỽory eb ef. gossot
tri meirch buanaf a ỽo idaw y gyrrua. a mineu a deuaf ar
y tu deheu ỽdunt wy. ac ar eu redec a esgynnaf y trydyd
dros y deu. ac a|dygaf ym llaw bedwar aual. ac a|e bwre+
af bop eilwers yr awyr o|bob llaw ym. Ac o gadaf yr ỽn. o+
nadunt yr llawr nac yr gyrdder y meirch nac yr eu buan+
der. nyt ymwrthodaf ar boen. a roder arnaf wedyr. yrua
Dyoer eb y gwarandawr. aduwynach yw y gware hwnn
no|r llaill. a llei o gewilyd yndaw noc yn|y llaill. a haws
y hu ỽrenin. y diodef yn digywilyd Attaf ineu eb y
gwiliam dy oreins y daw y gware. ac nyt ymwrthodaf
ar chwyl honn gan gannyat chiarlymaen yn brenin. Y bel
haearn ỽawr a welsoch chwi doe yn rws y neuad yr honn
ny lusgei ỽgein ychen o|e lle. mi a drawaf ergit a hi ar ỽur
y gaer ual y kymhello yr hwrd hi trwy y mur yny|di+
wreidio cann kyuelin o·dieithyr yn·y digwydaw yr|llawr
nyt eido gallu dyn hynny eb y gwarandawr. ac auory eb ef