Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 33

Brut y Brenhinoedd

33

bras y vab ynteu yn vrenhin. Ac vn vlỽydyn eisseu o deu
 vgeint y bu yn guledychu. Ac hỽnnỽ a| duc pobyl
oc eu teruysc ar duundeb. Ac ef a adeilỽys kaerge+
int. A chaer wynt. A chaer vynyd paladur. yr| hon
a elwir kaer septon ar aỽr hon. yn| y lle y bu yr eryr
yn dywedut daroganeu tra adeilỽyt y| gaer. Ac yn
yr amser hỽnnỽ yd oed capis siluius yn vrenhin
yn| y  eifft. Ac ageus ac amos a hieu a iohel ac aza+
nas yn proffỽydi yn yr israel.
A Guedy marỽ Run; y doeth bleidut yn vren+
hin y uab ynteu. Ac y bu vgein mlyned yn
guledychu. A|r gỽr hỽnnỽ a adeilỽys kaer vadỽn.
Ac a wnaeth yno yr enneint tỽymyn yr medegin+
yaeth y| rei marwaỽl. A|r gueith hỽnnỽ a aberthỽ+
ys ef y|r dỽyes a elwit minerua. Ac y dan yr| enne+
int hỽnnỽ a ossodes tan heb diffodi. A|r amser hỽn  ̷+
nỽ y guediỽys helias proffỽyt hyt na delhei laỽ.
Ac ny bu laỽ ynteu chwe mis a| their blyned ygwlat
kaerussalem. A|r bleidut hỽnnỽ a| wnaeth nigro
 s yn gyntaf yn yr ynys hon. Ac ny orffow+
yssỽys o dechymygu kywreinrỽyd hyny wnaeth
adaned idaỽ e hun a phroui ehedec. Ac yn hynny
 syrthỽys ar temhyl appollo yn| llundein. Ac yd
 ss gỽys oll. Ac yno y cladỽyt
AC yna guedy marỽ bleidut. y dyrchauỽyt
llyr y vab enteu yn vrenhin. A| thrugein
mlyned y bu yn llywyaỽ y teyrnas yn ỽychyr ac