Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 32

Brut y Brenhinoedd

32

verchet; Gloegein. Inogen. Eudaỽs. G 
ỽrdud. Agharat. Guendoleu. Taghỽystyl 
Medlan. Methael. Ofrar. Maelure. Camreda 
Guael. Ecub. Nest. Kem. Stadut. Ebren. Blangan
Auallach. Ar·gaes. Galaes. Teccaf morỽyn oed
honno yn vn ynys a hi. Gueiruyl. Perweur. Eur+
drec. Edra. Anor. Staidallt. Egron. A rei hynny a| a +
uones efraỽc ar Siluius y| gar oed vrenhin yn| y 
eidal. Ac y rodet yno ỽynt y wyr bonhedic dyl+
edaỽc. A|r meibon a aethant a| llyges gantunt y
Germania. Ac asser eu braỽt yn tywyssaỽc arna+
dunt. Ac o ganhorthỽy Siluius y guerescynna+
sant y wlat honno a|e phobyl. A brutus taryan
las e| hun a| trigyỽys yn yr ynys hon. ỽrth lyw+
aỽ y kyfoeth guedy y tat. A deudec mlyned y
guledychỽys enteu guedy y tat. Ac yn ol brutus
y doeth lleon y vab ynteu. Gỽr a garỽys hedỽch
uu hỽnnỽ. A guedy guelet o·honaỽ y gyfoeth yn
tagnouedus; ef a adeilỽys dinas yg gogled yr
ynys. Ac a|e gelwis o|e enỽ e| hun kaerlleon. Ac
yn diwed y oes y llescỽys. A|r amser hỽnnỽ y  +
reuis selyf ab dauyd adeilat temhyl yg ka +
salem. Ac y doeth brenhines saba y 
doethinab. Ac yd aeth siluius epitus yn vren 
yn lle y tat. Ac yna val y dywespỽyt uchot w 
llescu lleon; y kyuodes teruysc rỽg y kiỽtaỽt 
A guedy marỽ lleon y doeth Run paladyr