Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 250

Brut y Brenhinoedd

250

Aỽstin y pregethu yr saesson hyt ynys prydein. ka+
nys yn| y ran yd oedynt o|r ynys yr daroed dileu cri+
stonogyaeth ohonei. A chan y brytanyeit yd oed ffyd
gatholic gyuan ditramgỽyd er yn oes eleuterius
pap. y gỽr kyntaf a anuonassei  pregethwyr at+
tadunt. A guedy dyuot Aỽstin y kauas seith es+
cobaỽt ac archescobaỽt yn gyflaỽn o prelatyeit
credyfus catholic. A manachlogoed llawer. yn yr
rei yd oedynt kenueinoed dỽywaỽl yn talu dedua+
ỽl wassanaeth yn herwyd eu hurdas y duỽ. Ac ym
plith y manachlogoed hynny yd oed vanachloc ar+
benhic yn dinas bangor y maelaỽr. Ac yn| y vana+
chloc honno y dywedit bot yn gymeint eiryf eu
cỽfent o vyneich. A guedy ranhet yn seith ran; y
bydei try chant mynach ym pop ran heb eu prior+
eit ac eu sỽydwyr. A hynny oll yn ymborth o| lauur
eu dỽy laỽ. Sef oed enỽ eu habat. Dunaỽt. Gỽr en+
ryued y ethrylith a|e dysc yn| y keluydodeu. Ac yna
y keissỽys Aỽstin gan yr escob darestỽg ỽr yt+
lafuryaỽ gyt ac ef y pregethu yr saesson. Ac yna y
dangosses dunaỽt trỽy amryualyon aỽdurdaỽt
yr ysgrythur lan hyt na dylyynt ỽy pregethu eu
ffyd eu* ffyd* ỽy y eu gelynyon. kanys eu har 
oed udunt e| hunein. A chenedyl y saesson yn ormes
arnadunt. Ac yn dyỽ n eu guir tref tat  nad+
unt. Ac ỽrth hynny na mynnynt na pregethu
yr saesson na chetymdeithas  
eu ffyd