Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 2

Brut y Brenhinoedd

2

ry·ual gyfnewityeu o|r guladoed tramoroe 
ygyt a hynny yd oed yndi gynt. ỽyth pri 
na|s ar| hugeint yn| y theccau. A rei onadun 
diỽ yssyd yn diffeith guedy diwreidaỽ y nun 
yn wallus. Ac ereill etwa yn seuyll yn iach. A| t+
emleu seint yndunt yn moli duỽ. A muroed a
chaeroed ardyrchaỽc yn eu teccau. Ac yn| y tem+
leu kenueinhoed a chỽfenhoed o wyr a gur 
yn talu guassanaeth dylyedus yn amseroed
keugant y eu creaỽdyr yn herwyd cristonog +
ỽl fyd. Ac o|r diwed pump kenedyl yssyd yn| y
chyfanhedu. nyt amgen. nordinanyeit. A bry+
tanyeit. A saesson. A ffichteit. Ac yscotyeit. Ac 
rei hynny oll hagen yn gyntaf y bryttanyeit  
guledychỽys o vorud hyt y mor iwerdon. hyt p 
deuth dial y| gan duỽ arnadunt am eu syberwyt
y| gan y fichteit ar saesson. A megys y deuthant  
gormessoed hynny; ni a|e damllewychỽn rac 
Yma y teruynha y proloc.
ENeas yscỽydwyn guedy daruot
ymladeu tro a distryỽ y gaer a ffoes ac as+
canius y uab gyt ac ef. Ac a doethant ar logeu l 
ygwlat yr eidyal. yr hon a elwir ar aỽr hon gul 
Rufein. Ac yn yr amser hỽnnỽ yd oed latinus yn
vrenhin yn| yr eidyal. y| gỽr a| aruolles eneas yn
enrydedus; Ac yna pan welas Turn vrenhin r 
thyl hynny; kyghoruynu a| oruc a| llidyaỽ ac