Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 16

Brut y Brenhinoedd

16

AC yna y gossodet y uorỽyn yr hon a elwit  o+
gen gureic vrutus yn| y kỽr ol y|r llog ac ie 
uon a| chỽynuan a gymyrth erni am adaỽ y ryeni
a|e chenedyl a|e gulat. Ac ny throssei y llygeit y| ar
y| gỽlat hyny gudyỽys y weilgi y traeth. Ac yn hyn+
ny o yspeit yd oed vrutus yn| y didanu hitheu. Ac
yn dywedut ỽrthi yn glaer. Ac yr hynny ny thawei
hi hyny dygỽydỽys cyscu arnei. Ac yuelly y kerdas+
sant deu dyd a nosweith a|r guynt yn rỽyd vnyaỽn
yn eu hol. Ac yna y doethant hyt yn ynys a elwit
leogetia. A|r ynys honno diffeith oed yna guedy
y hanreithaỽ gyn no hynny yn llỽyr o genedyl
a| elwit y piratas. Ac yna ellỽg try·chanhỽr arua+
vc y edrych py ryỽ tir oed hỽnnỽ. A phy ryỽ gene+
dyl a|e pressỽylei. Ac wedy na welsant g 
yndi. namyn yn gyflaỽn o amryfal genedyl ani+
ueileit a bỽystuilet. llad llawer a| wnaethant o|r
rei hynny. A|e dỽyn gantunt y| myỽn. Ac yna y
doethant y hen dinas diffeith oed yn| 
A| themhyl y diana dỽyes yr hely yndaỽ. Ac yno yd oed
delỽ diana yn rodi atteb y paỽb o|r a ofynynt idi.
Ac y doeth y| guyr hynny a gỽrthtrỽm veicheu ar+
nadunt o|r aniueileit y eu llogeu. A menegi a ỽna+
ethant y vrutus a|e getymdeitheu ansaỽd yr y+
nys. A chyghori a| wnaethant y vrutus mynet y|r
temhyl. Ac aberthu y|r dỽyes. Ac y| ouyn py wlat
 ei pressỽyluot y chyfanhedu yn tragywed+