Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3035 (Mostyn 116) – tudalen 70v

Brut y Brenhinoedd

70v

am eu hen bechodeu. kanys bei bydynt yna y saỽl varch+
ogyon a ducsei vaxen gantaỽ drỽy y ynuytrỽyd a|e sy+
berwẏt. ny deuei bobyl y ynys brydein a aỻei oruot ar+
nadunt. ac amlỽc oed bot yn wir hynnẏ hyt dra|uuant
ỽynt a|werescẏnnassant y gỽladoed a|r|brenhinaetheu
agos ac o beỻ y ỽrthunt. Ac a|gynhelynt ynys brydein
hefẏt yn araff ac yn hedỽch Ac veỻy y damweinha
pan a·daỽher y vrenhinyaeth y|r bilein creulaỽn. A|phy
beth weithon ar key a|dywedaf. i. namyn yna yd|ydewit
y|dinassoed a|r keyrẏd yn wac ac yn diffeith gỽedy dar+
uot y|r gelynyon ỻad eu kiỽtaỽtwẏr. Ac ỽrth hynnẏ
y|kafas gỽediỻon y bobyl druan yn eu kygor anuon
ỻythyreu ar hynt hyt yn rufein ar a·gatius y gỽr a oed
amheraỽdẏr yn|y mod hỽn yma
K ỽynuan ac vcheneiteu y|brytanyeit yn eu dangos
y agatius amheraỽdẏr rufein Ac yn menegi bot
y mor yn eu kymeỻ y|r tir ar tor eu gelynyon
y eu ỻad. A bot eu gelynyon yn eu kymeỻ y|r mor y
eu bodi. Ac veỻy menegi nat oed vdunt namyn vn
o deu peth ae eu bodi ar y|mor ac eu ỻad ar y|tir. Ac ym+
choelut a|wnaeth y kennadeu yn drist heb eu gỽaran+
daỽ a menegi hẏnẏ y eu kiỽdaỽwyr*  
A c yna y kaỽssant ỽynteu oc eu kẏffredin gygor
eỻỽg kuelẏn archescob ỻudein* hyt yn ỻydaỽ
y geissaỽ porth ac a|nerth y gan eu kereint Ac
yn yr Ac yn yr amser hỽnnỽ yd oed aldỽr yn vrenhin
yn ỻydaỽ y petwyryd gỽedy kynan meiradaỽc a|g*  ̷
gỽedy dyuot kuhelyn y lydaỽ a|e welet o|r brytanyeit
ef yn ỽr dỽywaỽl crefydus aduỽyn megys yd oed;
Y erbyneit a|wnaeth idaỽ yn enrydedus aamofẏn