Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 20143A – tudalen 76r

Llyfr Blegywryd

76r

299

y dala namyn diuy+
yn y lỽgỽr o·ny|s iach+
a y perchenaỽc. O r k  ̷+
effir march neu ani+
veil arall a|e deu tro+
et vlaen ayr yt; ny
dylyir y dala kany bu
yn gbyl ar yt ac na
ellir cỽbyl o aghỽbyl;
namyn ony|s. iacha y
perchenaỽc diuỽyn y
lỽgỽgỽr*O r kyffir ca+
ssec ỽrthtit yn|ymyl yt
a|e hebaỽl yn llygru
yr yt. ac na|chafer y
dala kymerer yr eb
aỽla dyccer yny lle
y gassec o|r lle y bo a
dyccer y|  ty a

300

dalher yr ebaỽl a
dyccer y gassec yn
y lle val kynt. a ll  ̷+
yna y lle y deila y
dof y gỽyllt. ac ny  ̷+
d|ymbyl hynny yn  ̷
aghyfreith ar y dei+
lat. O r byd kassec
yn kyerded fford
trỽy yt ac eba* g+
yll yn|y|hol yn lly+
gru ny dylyir y da+
la nam·yn y annos
a hỽnnỽ a|elỽir sa+
eth ebaỽl P·ỽy byn+
hac a vynho gỽne+
vthur gỽneieirgla+
ỽd; kadỽet o yl ba+
dric hyt galan gay+