Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 20143A – tudalen 110v

Llyfr Blegywryd

110v

437

diffyn y neb ac n+
y|thyccya; ony|byd
amseraỽl yn|y dad+
yl herỽyd cof ys.
a gỽir herỽyd ded  ̷ ̷+
vryt gỽlat. a|e ffe+
rthynu yn priod+
aỽr herỽyd kyfre+
ith yn erbyn yr
haỽlỽr ar y dadyl
y dy·wetter. P+
ob gỽat hagen g+
an g dygu cỽbyl. a
vyd digaỽn y|r g*+
adỽr ac y reithỽyr
ac·attoeth kyny|bo
gỽir kyny aỻo gỽ+
ir a|chyfreith kyt+
gerdet y|mhop|e

438

kyt kytgerdont yn  ̷ ̷
vynych. Y neb a|wato
galanas a|e affeith+
eu oll heb adef dim;
llỽ degwyr a deugei+
nt a dyry; ac velly
y dyry o|r gỽedir vn
o·honunt. Llofrudy+
aeth a|uo kynllỽyn
neu vurdỽrn megys
cudyaỽ kelein neu lad
dyn heb weli neu yn
lletrat hyt nos o|r g+
wedir; reith deudyb+
lyc a rodir. ac o|r telir;
tal deudyblyc a delir
dros y dirwy. ac y|r
genedyl dros y sarh+
aet a|e alanas. Y neb