Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 73r

Buchedd Beuno

73r

y gan yr yscott a gyuodes beuno o uarỽ yno. a|e wreic a
uuassei achỽyssaỽl y angeu ef. ac yno y gỽnaeth beuno
eglỽys hyt yr amser y|doeth ny·eint kynan o|hely att veu+
no y erchi bỽyt idaỽ gan drigyaỽ yno yn|wastat. Ac yna yd
erchis beuno y weissyon kyrchu ych ieuangk y|r mynyd
a|e lad y arlỽy bỽyt y|r gỽyr a|oed yn|y erchi idaỽ. a hynny
a|oruc y gỽeissyon. a|r kic a|rodet ar y tan y myỽn cro+
chan y verỽi. y dryded aỽr o|r dyd. a|hyt bryt·naỽn y bu
ar y tan. a|r gỽyr heb orffowys yn|kynneu tan dan y croch+
an. a phryt·naỽn ny thỽymassei y dỽfyr etto. ac nyt am+
liwassei y kic. Ac yna y dywaỽt vn o|r ỻeygyon. yr ysgolheic
hỽnn heb ef o|e geluydyt yssyd yn gỽneuthur hynn ual na
chaffom ni dim y vỽyta. a phan gigleu beuno yr ymadra+
ỽd hỽnnỽ o|e beil. rodi y emeỻtith arnaỽ a|oruc beuno. a
marỽ vu ynteu kynn diwed y|dyd. Yna yr ymchoelaỽd beu+
no hyt att veibyon selyf y dywedut ỽrthunt. Y peth a|rod+
es ych hyn chỽi y duỽ yn ryd a vynnỽch chỽitheu y rodi
mal ar ardreth. a cheithiwet arnaỽ. Ys rodo duỽ y mi ac
ys|gỽnel y·rof y gỽr yd ỽyf|i yn gỽassanaethu idaỽ. na medo
ych etiued chỽi vyth arnaỽ ef. a|ch distryỽ chỽitheu o|r de+
yrnas honn rac ỻaỽ. ac yna ual yd erchis beuno yn|y wedi
y kafas. Odyna y gedewis beuno y ỻe hỽnnỽ ac y kerdaỽd
hyt yng|glann dyfyrdỽy avon y geissyaỽ ỻe y wediaỽ duỽ
ac ny|s|cafas yny doeth att temic uab eluid. a|r temic hỽn+
nỽ a rodes y veuno yn|dragywydaỽl tref. ac yno yd adeily+
aỽd beuno eglỽys ac y kyssegraỽd y duỽ. Temic kynn penn
haeach o amser a|edewis y ỻe diffeith hỽnnỽ y ueuno. a