Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 63v

Buchedd Dewi

63v

cruchier oed y enỽ. a mynet a|oruc padric y Jwerdon a|r gỽr
hỽnnỽ y·gyt ac ef. a hỽnnỽ gỽedy hynny a|vu esgob. Ac ym+
penn y deng mlyned ar|hugeint gỽedy hynny. ual yd oed y
brenhin a|elwit sant yn kerdet e|hun. nachaf leian yn kyfar  ̷+
uot ac ef. Sef a|oruc ynteu ymauael a|hi a|dỽyn treis arnei. a|r
ỻeian yna a gafas beichogi. Enỽ y ỻeian oed nonn a mab a
anet idi. a dauyd a rodet yn enỽ arnaỽ. a gỽr ny bu idi hi na
chynt na gỽedy. Diweir oed hi o vedỽl a gỽeithret. Kyntaf gỽ  ̷+
yrth a|oruc dewi. o|r pan gafas hi veichogi. ny mynnaỽd hi vỽyt
namyn|bara a dỽfyr yn|y hoes. ac ny lewes dewi vỽyt namyn
bara a dỽfyr. Eil gỽyrth a|wnaeth dewi. a|e uam yn mynet y|r
eglỽys y warandaỽ pregeth gildas sant. Gildas a dechreuaỽd pre+
gethu ac ny|s gaỻei. Ac yna y dywaỽt gildas. eỽch oỻ o|r eglỽys
aỻann heb ef. ac elchỽyl profi pregethu a|oruc. ac ny|s gaỻei. ac
yna y govynnaỽd gildas a|oed neb yn|yr eglỽys onyt efo e|hun.
Y·d|ỽyf|i yma heb y ỻeian y·rỽng y dor a|r paret. Dos di heb
y sant odieithyr yr eglỽys. ac arch y|r plỽyf dyuot y myỽn. a
phop vn a|doeth y le y eisted ual y buassei. Ac yna pregethu a|o+
ruc y sant yn eglur ac yn|vchel. Ac yna y govynnaỽd y plỽyf
idaỽ paham na eỻeist di bregethu yni gynneu. a ninneu
yn ỻawen yn damunaỽ dy warandaỽ di. Gelỽch heb y sant
y ỻeian y myỽn a yrreis i o|r eglỽys gynneu. Heb·y nonn ỻym+
ma vyui. Je heb·y gildas yna. y mab yssyd yng|kroth y ỻeian
honn yssyd vỽy y vedyant a|e rat a|e urdas no myui. kanys
idaỽ ef e|hun y rodes duỽ breint a phennaduryaeth hoỻ se+
int kymry yn|dragywydaỽl kynn dyd·braỽt a|gỽedy. ac am
hynny heb ef nyt oes fford ymi y drigyaỽ yma hỽy. o achaỽs