Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 52v

Breuddwyd Pawl

52v

aruthur yn ỻaỽn o bryfet kythreulic megys pysgaỽt yn nofy+
aỽ yn|y mor yn|ỻyngku eneidyeu pechaduryeit megys blei+
deu yn ỻyngku deueit. Ac ar yr auon honno yd oed bont yd aei
yr eneidyeu kyfyaỽn idi yn diargywed. ac eneidyeu y pechadu+
ryeit a|syrthynt yndi. ỻawer yssyd o bressỽyluaeu drỽc yn uff+
ern. megys y dywedir yn|yr euengyl. Rỽymỽch ỽynt yn ffa+
gleu o|e ỻosgi. Yno y poenir kyffelyb ygyt a|e gyffelyb. godine+
bus. a|godinebus. treiswyr y·gyt a|threiswraged. ennwir y·gyt
a|e ennwirion. A phaỽp a|gerdynt y|r bont honno herỽyd ual
y gobrỽyei. ac yna y gỽeles paỽl ỻawer o eneidyeu ym|poeneu.
Rei onadunt hyt eu glinyeu. ereiỻ eu bogeleu. ereiỻ hyt eu
gỽeuusseu. ereiỻ hyt eu haeleu. ereiỻ hyt yng|gỽarthaf eu
penneu. Yna yd ỽylaỽd paỽl. ac y govynnaỽd y|r angel pỽy
oedynt y rei hynny. Heb yr angel yna. y rei a wely di hyt eu
glinyeu a|o·ganassant ereiỻ pan elynt y|r eglỽysseu. Y rei a
wely ditheu hyt eu bogeleu a|wnaethant bechaỽt godineb. ac
ny|s penytyassant hyt angeu. Y rei a|wely di hyt eu gỽeuus+
seu a|oganassant yn|yr eglỽysseu. heb warandaỽ geiryeu duỽ.
Y rei a|wely di hyt eu haeleu a lawennhaassant o gỽympeu eu
kymodogyon. Odyna ef a|welei le ofnaỽc yn gyflaỽn o wyr a
gỽraged yn knoi eu tauodeu. ỻyma heb yr angel ỽrth baỽl yr
okyrwyr a|wnaethant usur ac ockyr ac a|e keissyassant. ac
ny buant drugaraỽc ỽrth y gỽeinyeit. Ac ỽrth hynny y
bydant ỽynteu yn|y poeneu hynn hyt dydbraỽt. Odyna pa+
ỽl a|weles ỻe araỻ a phob ryỽ boen yndaỽ. ac yno yr oedynt
morynyon duon pyclyt. a gỽisgoed duon ymdanunt. a dreic+
eu tanỻyt a seirff. a|nadred gỽenỽynic yn dorcheu am eu my+