Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 23v

Ystoria Lucidar

23v

claf anobeith. veỻy y byd gogonyant gan duỽ a|r seint a|r engylyon
eu gỽneuthur ỽynteu yn iach. discipulus Owi o|r|diruaỽr lewenyd. discipulus O gedym+
deithas y seint. Magister Kedymdeithas dauyd a Jonathas. gelynyaeth
vydei hynny ganthunt ỽy. discipulus Owi o|r velys gedymdeithas. yn eu
cuplessu ỽynt. Magister Duỽ a|e kar ỽynt megys y veibyon. ac ỽynteu
a garant duỽ yn|vỽy noc ỽynt e|hun. a|r hoỻ engylyon. a|r|hoỻ
seint a|e karant ỽynteu megys ỽynt e|hun. discipulus O duundeb y seint
Magister|Duundeb lesius a|sipio. anghyssondeb vydei hynny ganthunt
ỽy. kanys kyn duunet vydant ỽy a|r|deu lygat. kanys yd|edry+
cho vn. ef a|drossa y ỻaỻ yn diannot. beth bynnac a vynno vn
ohonunt y wneuthur. ef a|e myn duỽ a|r engylyon a|r hoỻ se+
int. discipulus Os duỽ a|r hoỻ seint a vynnant bop peth o|r a vynnwyf|i
minneu yna a|vynnaf vy mot yn gyffelyb y bedyr. Magister Dio+
gel yỽ os mynny y bydy yn diannot. dioer ny dywedaf|i dy vot
ti yn bedyr. namyn yn gyffelyb idaỽ. kanys pei eidunyt ti dy
vot yn|bedyr ti a|eidunyt na|beut dy hun. ac ony bydut dy
hun ny aỻut dim mỽy noc a|obryno. megys na chwennych
y troet vot yn ỻygat. na|r ỻaỽ vot yn glust. neu y gỽr vot
yn wreic. kanys pei chwenychynt ỽy mỽy no dylyet. ny chef+
fynt gyflaỽn lewenyd. a|phaỽb a geiff y gyflaỽn lewenyd
yna. ỽrth hynny nyt eidunant ỽy mỽy no hynny. ac nyt oes
neb·ryỽ dim a|aỻ achwanegu eu ỻewenyd ỽy yn vỽy noc y
byd. a|r gogonyant ny bo yndaỽ e|hun ef a|e keiff yn araỻ.
megys pedyr a geiff gogonyant gỽeryndaỽt yn ieuan. a ieu+
an a geiff gogonyant diodeifyeint ym pedyr. ac ueỻy y keiff
pob vn gogonyant y·gyt ac ar neiỻtu. ac ỽrth hynny beth a
aỻant ỽy y damunaỽ yn vỽy no|e bot yn gyffelyb y|r engylyon.