Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 165v

Cynghorau Catwn

165v

Canys y·diỽ duỽ yn|y nef ysprydaỽl megys y|dyweit y prof+
fỽydi a|r ysgruthyr lan. yny bu anrydedus hỽnn o lan
vryt yn bennaf ytti. vy mab y cu. sef yỽ hynny. Y creaỽdyr
duỽ yn vỽyaf ac y geỻych ac yn vỽy no dim araỻ. Bit vỽy
y bych yn deffro noc yn kyscu. kanys seguryt beunyd a|vac
pechodeu. a|thrỽy gysgu heuyt y dyeỻir ỻesged vn o|r se+
ith bechaỽt marỽaỽl. Kyntaf o|r doethineb yỽ. gỽybyd gos+
pi o·honat dy gnaỽt dy|hun. rac dywedut neu wneuthur
peth y caffut drỽc o|e achaỽs. a nessaf heuyt y|duỽ vyd y neb
a wypo tewi drỽy dosparth a doethineb. Mogel rac bot
yn erbyn dy les dy hun. kany chyt·weda y ereiỻ y neb ny
wnel da idaỽ e|hun. ac ot ym·adnabydy di dy hun doeth
ỽyt. Ot edrychy vuched dynyon ereiỻ. ac eu moesseu. o|r
diwed ny cheffy neb heb vei arnaỽ. Sef yỽ hynny na chap+
pla|di araỻ am y bei a vo arnat ti dy hun. val y dyweit yr
evengyl. Dyn a|wyl y brechewyn yn ỻygat araỻ. ac ny w+
yl y traỽst yn|y lygat e|hun. Y petheu argywedussyon a
gynhelych. kyt bỽynt karedigyon gennyt. peit ac ỽynt.
kanys crynodeb eneit a|dyly bop amser. bot yn werthuaỽr+
ussach no da bydaỽl. val y mae gỽerthuaỽrussach eneit a
pharhaussach no chorf. Byd wastat a|hygar ual y perth+
yno ytt. yn|y ỻe y bych yndaỽ. kanys dyn doeth a symut
y annwydeu bop amser heb pechu. Sef yỽ hynny bot yn
vassỽ ym|plith dynyon ieueingk heb pechu. a bot yn brud
ac yn aryf ym|plith dynyon prudyon. Na chret guhuder dy
wreic yn greulaỽn ar dy wassanaethweissyon nes gỽybot
gỽybot* gỽirioned ohonat am a|dywetto ỽrthyt. kanys y