Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 148r

Purdan Padrig

148r

ac aryant. a mỽyneu ereiỻ. A phan nessaaỽd ef att y porth
y porth a|agores yn|y erbyn hanner miỻtir. a chyn decket
oed yr arogleu a|doeth o|r porth. a chyt bei yr hoỻ vyt yn ireit
gỽerthuaỽr. a maỽrder yr hynaỽster hỽnnỽ a|wnaeth idaỽ
kymryt nerthoed mal y tebygei ef nat oed uolest ganthaỽ
godef elchỽyl yr hoỻ boeneu a|o·defassei gynt. ac ef a|edrych+
aỽd o vyỽn y porth. ac yno ef a|welei wlat a|oed eglurach
no|r heul pan uei egluraf. ac nyt oed ryued chwenychu o+
honaỽ ef mynet y myỽn. Gỽynn oed y vyt y|dyn yd agorit
idaỽ y ryỽ borth hỽnnỽ. a|r neb a|ataỽd y marchaỽc yno
ny|s tỽyỻaỽd. kanys pan doeth ef yno y|myỽn. y doeth ryỽ
brossessio yno yn|y erbyn yn|gyweir o grogeu a|ỻumanneu
a thapreu kỽyr. a|cheingeu budugolyaeth o eur. megys na
welet eiryoet yn|y byt hỽnn yma y ryỽ brossessio hỽnnỽ y
ueint. Yno y gỽeles ef dynyon ym·pob ryỽ urdas ac ym+
pob creuyd. gỽyr a gỽraged ieuingk a hen. Ereiỻ megys
abadeu. ereiỻ megys canonwyr. myneich ac offeireit. a gỽ+
assanaethwyr y|lan eglỽys ym·pob grad. o wisgoed kyssegre+
dic megys y gỽedei y|baỽp herwyd y urdas. vn·ryỽ ffuryf
hagen oed ar wisgoed paỽp o·honunt. ac yscolheigyon
a|ỻeygyon ac y buassei yn|gỽassanaethu duỽ yn|y oes. W+
ynteu a gymerassant y marchaỽc drỽy lewenyd ac enryded
maỽr. ac a|e dugant y|myỽn dan ganu kywydolyaetheu
a cherdeu ny chlyỽssei neb eu kyfryỽ. Gwedy daruot y
kywodolaetheu a|r prosessio. y doeth deu archescob ac
y kymerassant y marchaỽc yn eu kedymdeithyas y dan+
gos idaỽ y wlat a|e thegỽch a|e gogonyant ac yn gyntaf