Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 143v

Purdan Padrig

143v

rysson yna yn erbyn kythreuleit. kanys y neb a vyn+
no amrysson yn erbyn kythreuleit yn|gyntaf y dyly
gỽisgaỽ ỻuric kyfyaỽnder ym·danaỽ. a dodi helym iech+
yt tragywyd am y|benn y gadarnhau y vryt yg|go·beith
goruot. ac ymdiffynnet a tharyan ffyd. a bit gledyf yspr+
yt ganthaỽ. nyt amgen geir duỽ. ac yn ofunedaỽl galỽ+
et yr arglỽyd Jessu grist hyt pan amdiffynno y vrenhin+
yaeth yn gadarn. ual na|orffer ef o nerth y rei a|ym+
drawont ac ef. ac na|s tỽyỻo gỽarder ef yr honn ny thỽ+
yỻ y neb a ymdiretto yndi.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
P an yttoed y marchaỽc yn eisted e|hunan yn aros
ymlad a|dieuyl. ac yn ofnaỽc. yma y clywei ef
tỽryf yng|kylch y|ty. megys yn|kyffro yr hoỻ ty a|r byt oỻ.
Ac nyt oed lei y tỽryf hỽnnỽ. no chyt bei hoỻ dynyon y
daear. a hoỻ greaduryeit y mor a|r awyr. a|e hoỻ aỻu yn
gỽeidi. ac yn ymffust. ac yna gan y kynnỽryf hỽnnỽ pei
nat amdiffynnit ef o nerth duỽ. ac o dysc y|gỽyr a|e kyng+
horassynt ef a goỻassei y synnwyr. ac ot oed aruthyr
clybot y tỽryf hỽnnỽ. aruthrach oed yn ol hynny idaỽ
welet y|dieuyl o bop parth idaỽ. heb aỻu rif y saỽl diaỽl
a|oed|yno yn ymfust. Rei yn ffuryf diefyl. ereiỻ yn diefyl
anffurueid. ac yn|y watwaru ynteu ac yn|y geỻweiryaỽ
a megys yr gỽattwar idaỽ yn|y rassawu. ac yn dywedut
ỽrthaỽ ual hynn. Dynyon ereiỻ a|wassanaethassant
ynni ac ny doethant attam ni hyt gỽedy angeu. po+
ny dylyỽn ninneu gỽneuthur enryded a vo mwy ytti
o achaỽs enrydedu o·honat titheu yn kedymdeithas ni.