Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 20 – tudalen 57r

Saith Doethion Rhufain

57r

ef hynny. kanys gwassanaeth y mar+
chaỽc oed dros y dir a|e daear kadỽ gỽ+
yr bonhedic a grockit rac eu dỽyn o|e
kenedyl y eu cladu. A thra|e|gefyn y
doeth ef att yr vnbennes. a menegi
y gyffranc a|r damchwein idi. Pei ro  ̷+
dut ti dy gret ar vym priodi i mi a|th
rydhaỽn o|r pỽnk hỽnnỽ heb hi. llyma
vy ffyd heb ef y|th briodaf. Llyma val
y gỽnelych heb hi. Datclad y gỽr|yssyd
yma a chroc ef yn|ỻe yr herỽr. a hynny
ny|s gỽybyd neb onyt ny·ni yn|deu.
A datgladu y pỽll a wnaeth ef yny do+
eth tu a|r corff. ỻyma hỽnn heb ef Bỽ  ̷+
rỽ y vyny heb hitheu. ym kyffes heb
ef haỽs oed gennyf|i ymlad a|thrywyr
byỽ no dodi vy ỻaỽ ar vn gỽr marỽ.
Miui a|e dodaf heb hi. a bỽrỽ neit esgut+
lym yn|y pỽỻ a|thaflu y corff yny vyd
hyt ar lan y pỽỻ. Dỽc di efo bellach