Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 119 (Llyfr Ancr Llanddewi Brefi) – tudalen 9r

Ystoria Lucidar

9r

A|pheth arall heuyt a|oed yn|y herbynn. Am
deỽissaỽ y|drỽc ohonunt oc o|e bod. yaỽn oed dỽ+
yn y|gantunt wyntev eỽyllys pob dayoni. Ac
ỽrth hynny ny|s mynnassant. Ac ỽrth na|s
mynnassant ny|s gallyssant. Paham na|phry+
naỽd krist ỽy megys y|prynnaỽd y|dynyon.
Yr egylyonn a greỽyt oll ygyt. ac o vn agel.
megys y|ganet yr holl dynyon o vn dyn. vrth
hynny. os krist a|gymerei engylyaỽl annyan
y|gann vn angel. hỽnnỽ e|hun a bryney. Ar
lleill oll a|vydynt odieithyr prynnedigaeth.
Ac ny phrynnei yntev hỽnnỽ e|hun. Ac ny all+
ei ef varỽ kany mynnaỽd duỽ amgen yaỽn
noc anghev dros bechaỽt. Ac anvarỽaỽl hynt
yr engylyonn. Ac am hynny nyt achubỽyt.
Paham na|chreaỽd duỽ wyntev megys na ell+
ynt bechv. O achaỽs kyfyaỽnder. megys yd
haedynt ỽy obrỽyeu. Ac o|r kreit wyntev val
na ellynt bechu. rỽymedic vydynt. Ac ny|che+
ffynt obrỽy megys peis gỽnelynt drỽy gym+
ell. Ac ỽrth hynny duỽ a|rodes vdunt ryd eỽy+
llys megys y|gellynt ac y|mynnynt deỽissaỽ
y da mỽyhaf. Ac os hynny a|etholynt o|e bod
e|hun. yaỽn oed vdunt caffel tal. a gobrỽy.
Ac na ellynt bechv byth. Paham y|creaỽd duỽ