Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 119 (Llyfr Ancr Llanddewi Brefi) – tudalen 24r

Ystoria Lucidar

24r

halogi y|kyssegyr a|wnant pann y|sathront. Ac
halogi y|gwiscoed. Ar llestri kyssegredic pann y de+
imlont. Aruthur a|ffieid vydant gann yr egy+
lyon. Ar engylyonn yn ffo racdunt. A|wna duỽ
megys y|dyỽedir. y veibon. A heuyt nyt y|vei+
bon a|e llityant  ef am y budredi. vrth hyn+
ny med yr arglỽyd. Mi a|gudyaf vy wynep y
vrthunt. Ac racdunt. Y|veibon y|geilỽ ef ỽy
o achos y hoffeiradaeth. Ac am|y budred y|dy+
weit nat y|veibon ynt. Ac ny|chymer duỽ y
haberth ỽy. namyn y|ffieidyaỽ megys y|dyỽe+
dir. Vy eneit. i. a gassaa ych aberth chỽi med
yr arglỽyd. kannys bara halaỽc a offrymassa+
ỽch ym. A|channy aller halogi corff yr arglỽ+
yd. herỽyd y|gallont wy ef hahalogir yn an+
nosparthus. megys bara arall y|kymerant.
Ny|chymerir hagen eu gỽedi. namyn yn bech+
aỽt y byd vdunt. kannys gwerendev duỽ yỽ.
A|e bendith a|drossir vdunt yn emelltith. megys
y|dyỽedir. Mi a|trossaf ych benndith chỽi yn emell+
tith med yr arglỽyd. A gymerant wy gorff
yr arglỽyd. Meibon duỽ e|hun a|e kymerant.
A|rei nyt ydiỽ duỽ ygyt ac wynt. kyt gỽeler
y|bot yn|y dodi yn|y genev. ny|s kymerant na+
myn egylyonn a|e|dỽc yr nef. A chythreul a|vỽ+