Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 119 (Llyfr Ancr Llanddewi Brefi) – tudalen 138r

Gwlad Ieuan Fendigaid

138r

ni dy|vot ti yn|varỽaỽl. A darestỽng ohonat ti y
dynaỽl lygredigaeth. Osit arnnat ti eisseu dim
o|betheu a|berthynont ar lyỽenyd. hysbyssa di
drỽy dy negesỽas ti. Ac o gyuedic ry|bucheidrỽ+
yd yn haelder ni. ti a|e keffy. kymer di yr anrec
honn ym henỽ i. Ac aruera di ohonei. A nynhev
yn llaỽen a aruerỽn o|th anregyon titheu. hyt
pann vo velle yd ymgadarnnhaon yn nertho+
ed ni ỽers dragỽers. Ac yn arỽydon it ar hynny.
medylya di ac edrych o|r mynny dyvot at y ge+
nedyl yd henym ni ohonei. ni a|th|ossodỽn ar|y
petheu mỽyhaf yn yn|llys ni. Ac velle di a elly
aaruerv on amled ni. Ac o|r petheu amhyl y+
syd yn yn plith ni. Ac o|mynny ymhoelut dra+
cheuen. ti a|ymhoely yn gyfuoethaỽc. Coffa
hagen y|petheu neỽydhaf. Sef yỽ y|rei|hynny.
dy diỽed. Ac ny phechy yn tragyỽyd. O|r myn+
ny hagen adnabot yn maỽrỽrdayaeth ni.
Ac arderchogrỽyd yn goruchelder ni. Ac ym
pa dired yr arglỽydocka yn gallv ni. dyall ti.
A heb pedruster cret ti vy|mot i yn ieuan offei+
rat. arglỽyd yr arglỽydi. yn raculaennv holl
vrenhined y|dayar o nerth a gallu yn holre o+
ludoed o|r|y yssyd ydan y|nef. Deudec brenhin
a|thrugeint ysyd yn trethaỽl ynni. Minheu a