Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 8r

Ystoria Dared

8r

29

baỽb yn gyffredin. Ac a ouynnỽys heuyt y|r
ỻu a|unynnynt gynnal aruoỻ ỽrth antenor.
ac eneas. y gỽyr a|ỽnathoed brat y gaer udunt.
a|r hoỻ lu a|dywedassant y mynnynt. ac y+
na agamemnon a|ganhatỽys udunt eu
hoỻ da. ac eneas. a diolches yn vaỽr y a+
gamemnon ac y dyỽyssogyon groec y rei
ereiỻ. a choffau a|ỽnaeth antenor y aga+
memnon ry annoc o elenus vab priaf
a|chasandra y chỽaer yr hedỽch vyth. ac e+
tryt elen vanaỽc. a gadu cladu achelarỽy.
ac ỽrth hynny a·gamemnon a|ganhatỽys
eu rydit y elenus. ac y gasandra. ac elen
vanaỽc a|eiryoles ar agamemnon dros
ecuba. ac andromacka y goffau y bot hi
eiryoet yn garedic gantunt hỽy. ac o
gyffredin gyghor agamemnon a ganhat+
ỽys y heneiteu y ecuba ac y andromac+
ka. a|r petỽyryd dyd y mẏnnassant hỽy
Mordỽyaỽ tu a groec. ac rac tymhestleu
maỽr yn|y ỻudyas y goruu arnunt drigy+
aỽ yno dalam o diỽarnodeu. a|chalcas a
dyỽaỽt o|e|deỽindabaeth na daroed bodlon+
hau yn|gỽbyl y|r uffernolyon dỽyỽeu.
ac yna y deut* cof poluxena y pyrr o acha+
ỽs yr honn y adyssit a·chelarỽy y dat ef.
ac ef a|geissỽys honno yn ỻuossogrỽyd y
rei kaeth ac ny|s kauas. ac agamemnon
ynteu a|orchymynnỽys y antenor y cheis+
saỽ yn graff a|e dỽyn attaỽ ef. ac ef a|e
kauas hi yn|ymgudyaỽ yno. ac ef a|e|ro+
des hi y|byrr vab achelarỽy. ac ynteu a|e
tramydgỽys hi ar ved achelarỽy y dat ef
a|ladyssit o|e hachaỽs hi. ac agamemnon
a|sorres ỽrth eneas am|gudyaỽ ohonaỽ
ef pollixena. ac ef a|erchis idaỽ adaỽ gỽ+
lat droea. a|e hoỻ nifer y·gyt ac ef.
ac eneas a vfudhaỽys y arch ef. ac a|edeỽ+
is troea ef a|e nifeR.ac a|aeth ymeith yn|y
longeu. Ac ympenn ychydic o|dydyeu wedy kychỽ+
yn agamemnon y ymdeith. y kymerỽyt elen yn
drist drycyruerthus. ac y|ducpỽyt adref y·gyt a
menelaus y gỽr. Elenus uab priaf a|e dỽy chwiored
cassandra ac andromacca. ac ecuba eu mam a|aeth+
ant odyno hyt ym|brenhinyaeth araỻ o|droea.
Hyt hynn y gorchymynnỽys dared y gỽeithret
hỽnn y myỽn ỻythyr. kanys y·gyt a|thylỽyth an+
tenor y trigyaỽd ef. Sef hyt y parhaỽys yr ym+
lad ar|droea. Deudec niwarnaỽt. a|seith mis. a dec
mlyned. Sef riuedi a|dygỽydỽys o|wyr groec. megys
y menegit ym|peunydaỽl weithredoed. ac y hyscri+
uennỽys dared. Chwe|mil ac ỽyth|cant o uilioed o
dynyon. Ac o|wyr troea yny vredychwyt y casteỻ

30

yn|eu|kylch. vn vil ar bymthec a|thrugein|mil.
a|chwe|chan|mil o dynyon. A|gỽedy kaffel y|gaer
a|r casteỻ. deu·naỽ mil a thrugein|mil. a deu·can|mil
o|dynyon. Eneas a gerdỽys ymeith parth a|r
eidal yn|y ỻongheu ry adoed ef ac alexander kyn
no hynny y|gyrchu elen hyt yg|groec. Sef riue+
di yd|oedynt o longeu. dỽy long ar|hugeint.
Sef riuedi o|dynyon yd|oedynt gyt ac|ef. pedwar
cant a|their|mil. Riuedi tylỽyth antenor. pump
cant a|dỽy uil. ac ygyt ac elenus uab priaf. ac
ecuba. a chassandra. ac andromacca. deucant
a their|mil. Ac ueỻy y teruyna ystorya dared. ~ ~