Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 276v

Amlyn ac Amig

276v

1107

beth bynnac a vynnych di y wneuthur o|th
gymodaỽc it. gwna ditheu idaỽ ynteu. A
gwedy medylyaỽ ohonaỽ y kywirdeb a|r
urdas a|wnathoed amic idaỽ kyrchu a|w+
naeth parth a|r gwely yd oed y veiby+
on yn kysgu yndaỽ. A dywedut ỽrthaỽ
e|hunan ual hynn Pỽy a gigleu nac a
welas eiryoet tat a ladei y veibyon o|e
gỽbyl vod. O hediỽ aỻan ny eỻir vyng
galỽ yn tat yỽch. namyn yn vurnỽr creu+
laỽn. ac yn gynỻỽynỽr enwiraf o|r gỽyr. A
chan dagreu eu tat yn wylaỽ y gwlycha+
ỽd eu diỻat ac eu hwynebeu. a dyhunaỽ
a|wnaethant ac edrych yn wyneb eu
tat. a chwerthin a|oruc yr hynaf o·na+
dunt. nyt oed vỽy y oet no theirblỽyd.
arglỽydi ueibyon aỽch|ỽerthin a dros+
sir yn wylya*. ac aỽch ỻewenyd yn dris+
tit. o achaỽs bot aỽch creulaỽn dat yn
baraỽt y dangos y mae nessaf kymoda+
ỽc yỽch yỽ angheu. ac ar y geir hỽnnỽ
ỻad eu penneu a|wnaeth. ac erbynneit ev
gwaet y myỽn kaỽc o aryant a|oruc
ac adaỽ eu kyrff yn|y gỽelya chyweiryaỽ
diỻat arnunt. yn vn ansaỽd a|phei beynt
yn kysgu. a dyuot a|wnaeth racdaỽ yn
ỻe yd|oed amic. a|golchi y hoỻ gorff a|w+
naeth o wartha y benn hyt yn|gwadneu
y draet. a dywedut ual hynn. Arglỽyd
iessu grist y gỽr yssyd yn erchi y bop
dyn bot yn drugaraỽc ỽrth y gilyd. y
gỽr yssyd vedeginyaeth y|r cleifyon. a|e
ỻeuuer y|r deiỻyon. a ỻewenyd y|r dyn·y+
on trist. yr|dy|diruaỽr drugared. Jacha
amic vyng|kywir gedymdeith o|r clevyt
yssyd arnaỽ. y gỽr ny russeis i oỻỽng
gwaet vy|meibyon yr y garyat ef. Ac
wedy y wedi honno yn diannot y bu
gyn iachet. ef ac nat oed yn vyỽ yn dyn
a vei iachach noc ef. ac yna y|bu lewenyd

1108

maỽr yn|y ỻys drỽy diolỽch y duỽ ny pha+
ỻa vyth y|r neb a|obeithyo ỽrthaỽ drỽy
gywirdeb. Ac ar neit gỽisgaỽ gỽisc vn
ryỽ a gỽisc y iarỻ a|wnaethpỽyt ym+
danaỽ. a mynet parth a|r eglỽys y
diolỽch y duỽ wneuthur yrdunt beth
kymeint a|hynny. ac nyt oed yn vy+
ỽ yn dyn a wypei wahan y·rỽng yr
iarỻ ac amic rac eu tebycket. A phan
doethant parth a|r eglỽys. y|dechreu+
assant clych yr eglỽys canu e|hunein.
A|gỽedy clybot y chwedyl yn|y dref y
doeth pob dyn o|r a|aỻei gerdet parth
a|r eglỽys. y edrych ar y gỽynnyeith
a|daroed y|duỽ y wneuthur yr y|was.
A|phan welas yr iarỻes yỻ deu yn dyuot
y|r eglwys. ny wydyat hi o|r byt pỽy o·nad+
unt oed y gỽr priaỽt hi. Ac yna y dywaỽt
yr iarỻ. miui yỽ amlyn heb ef. a ỻyma
amic vyng|kyfeiỻt gwedy kael gwaret
y gan duỽ. arglỽyd heb hi yr y karyat
yssyd y·rof a thi. dywet pa vod y kaffat gỽ+
aret y amic. arglỽydes heb ef diolchỽn y
duỽ y gỽr a|rodes gwaret idaỽ. ac na cheis+
syỽn ni wybot pa ansaỽd vu hynny. A
gỽedy gỽylaỽ ỻawer o|r dyd. a bot yn bryt
bỽyt. y vỽyta yd aethant drỽy diruaỽr
lewenyd. a gỽahaỽd paỽb o|r a|uynnei vỽ+
yt a diaỽt ac eur ac aryant a|gỽisgoed. a
diruaỽr lewenyd a oed yn|y neuad. a phei
vỽyhaf vei y ỻewenyd a|welei yr iarỻ.
mỽyhaf y tristaei ynteu am angheu
y veibyon. Ac yna yd erchis y iarỻes
duhunaỽ y meibyon ac eu dỽyn y|r neu+
ad. Yna y dywaỽt y iarỻ. arglỽydes gat
y meibyon y gyscu digaỽn. ac ar y|geir
hỽnnỽ a|aei ef y|r ystaueỻ. ac a|wylei. A|ph+
an|doeth parth a|r gỽely yd oed y deu vab
yn gỽare. a chwerthin a|wnaethant
ual y gỽelsant eu tat. a chreith ar vynỽ+
gyl