Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 270r

Diarhebion

270r

1081

Pan|dywysso y|daỻ y|ỻaỻ y|dygỽydant eỻ|deu yn|y claỽd.
Paham y|ỻyy y|ki y maen. am na|eiỻ y yssu.
Pei y gath a vei gartref. gỽeỻ vydei y chwi.
Paỽb a|gnith kedor ynuyt. 
Pieffo y vyỽch aet yn|y ỻosgỽrn. 
Paỽb yn|ỻosgỽrn y henuon. 
Paham y|byd kul y barcut. am y ysglyffyeit.
Prenn yg|koet araỻ bieu. 
Pei|dywettei dauaỽt a|wyppei geudaỽt. ny|by+
dei gedymdeith neb rei. 
Pan vo kulaf yr ych. goreu vyd yg|gỽeith.
Pỽyỻ a|dyly padeỻ. 
Penn karỽ ar ysgyuarnaỽc.  [ duỽ.
Pan vo yghaf gan dyn. ehangaf vyd gan
Paỽb yn|y gorffenn. 
Pob dryỻ yd|a yr eing yn|y prenn. 
Pan|dywysso yr|enderic y breid ny byd da yr
ysgrubyl y dyd hỽnnỽ. 
Pob ennwir di·vennwir y blant. 
Penn ki ar uore gỽannwyn. 
Pob darogan derpit. 
Pysgotta ymblaen rwyt. 
Pryn hen. pryn eilweith.  [ arnaỽ.
Pan vynno dyn lad y|gi. kyndared a yrr
R y|gas pob ry wir. 
ydegaỽc* y·chenaỽc ar gychwyn. 
Rann gorwyd o dat. 
Ry|brynnaỽt baryfaỽc a|eirch. 
Rybuchet dryc·vab o|e vam. 
Rod uaỽr ar y gappann. 
Ry|gu pob ry·uy·chot. 
Reit ỽrth ampỽyỻ. pỽyỻ paraỽt. 
Rettit carr gann annwaeret. 
Rac newyn. nyt oes wyled. 
Ryỽ y uab iỽrch lammv   
Ryuodaỽc ry vaỽr a|wyl. 
Reit byd y|r vyỽch ỽrth losgỽrn.
Rybyd ofynaỽc a daly ki. 
Rod uaỽr ac adaỽ bychan. 
Ruthur enderic yn aỻt. 
Ruthur ki o gribard. 

1082

Rac·nythat iar kyn|no|e|dotwi. 
Rac mynet vn|ỻoc o|r ty. 
Rod ac atrod. rod bachgen. 
Rybuchet baỽ gares. 
Rann gỽas o|gic iar. 
Ry|brynỽys ry erchis. 
Rettit maen yny gaffo gỽastat. 
Rewyd pob ryuedaỽt. 
Rac trymuryt ochit y·chenaỽc. 
Rac annwyt ny weryt kannỽyỻ. 
Rann truan rann draean. 
Riedaỽc yghenaỽc ar ffo. 
Rỽy vn ry vychot gynneu. 
Rybud y|detwyd. 
Rod y hen nac adolỽc. 
S yrthit march y ar y bedwar|troet. 
ymudaỽ* adneu rac drỽc. 
Sef a|lỽyd y veuyl y chelu. 
Sef a|lad a guhud. 
Sef yỽ bleid. y bugeil. 
Syrthit mefyl o|gesseil. 
Seith mlyned y darogenir deỻi. 
Scrybyl diryeit ar eithaf. 
T v ny mynno duỽ ny lỽyd. 
renghis* a vrefuỽys. 
Tynghetuen gỽreic ot. 
Teir|gỽers gỽreic rewyd. 
Trenghit golut. ny|threingk molut. 
Trech tynghet. nac aruaeth.  [ aros.
Trickyt gỽr ỽrth varch. ny thric ỽrth y gyf+
Taỽedaỽc teỽ y drỽc. 
Tyuit maban. ny|thyf y gadachan. 
Tywyỻ boly hyt pan leueir. 
Tywynnit greynyn y rann. 
Trech gỽann arglỽyd no chadarn|was. 
Tauaỽt a|dyrr asgỽrn. 
  uit enderic o|e|dorr   
Tyvit ebaỽl o|hyt ga  
Tỽyỻỽr yỽ gobyr.    
Tra retto yr oc y ret y|draeng  
Tec tan pob tymp.