Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 250v

Brut y Saeson

250v

1006

a ỻaỽ prelat. a|thi heb ovynhau ky+
hỽrd a|gwyry gyssegredic y duỽ. ac a+
ruthter a|gymerth y brenhin. a|dygỽyd+
aỽ ar draet dỽnstan a|chyffessu y becha+
ỽt drỽy ediuarỽch ac wylouein. ac erchi
madeueint. a|r escob drỽy dagreu a|e kyuo+
des. Ac a|rodes arnaỽ penyt seith mly+
ned. hyt nat arwedei yn hynny o amser
goron am y benn. ac vnprytyaỽ dwy+
weith pob wythnos. a gỽneuthur ma+
nachloc yn scapton y werydon kyssegre+
dic y duỽ. a ỻawer o betheu ereiỻ a rodes
arnaỽ yn|benyt. A gỽedy daruot i+
daỽ y benẏt. ef a|osso  des yr
escob y goron am y benn   yg|gw+
yd ỻuossogrwyd o dyw  yssogyon
ac esgyb. a|r mab a|gat o|  pechaỽt a
delis yr esgob ỽrth vedyd. ac a|e|gelwis
edwart. ac a|e damunaỽd yn vab idaỽ. ef
a|gauas mab o|wreic araỻ a|elwit ed+
mwnt. ac araỻ a|elwit ethyldryt. ac o
orderch y kafas merch a|elwit seint edith.
vn vlwydyn ar|bymthec y gỽledychaỽd.
ac yn|glastỽnn y cladwyt. A gỽedy y
vot deng mlyned a|thrugeint yn|y daear.
neb vn abat a|beris symudaỽ y maen
y ar y bed. wrth ossot y gorff ef y|myỽn
y bed newyd. a|darparyssei ef y hynny.
ac ef a|gafas y corff yn gyn iachet a
phan|dodyssit yn|y daear. a gỽedy na
annei yn gyuan yn|y bed. ef a|beris
rannu y corff yn aelodeu. ac yn|y ỻe
ef a|dineuaỽd ohonaỽ amylder o waet.
a|r abat o yn·vytrwyd a|syrthyaỽd y+
ny dorres y vynỽgỽl. ac yny aeth y e+
neit ohonaỽ. n|y amser ef yr echty+
wynnaỽd ỻeufereu y seint. yny deby+
gei y diwyỻodron tir ar emyth y mae
syr oedynt yn ỻathru. 
P Ymtheng mlyned a|thrugeint
a naỽcant oed oet crist. pan

1007

wledychaỽd edwart ieuanc. gỽr govunedus
y duỽ a|chyffelyb y|ỽ dadaỽl greuyd. a gor+
chymun a|oruc hoỻ negesseu y deyrnas y|
vraỽt yr ieuaf ac y|ỽ lysuam. ac nyt edewis
idaỽ e|hun. di·eithyr henỽ brenhin. Ac ual
y byd ef dyd·gweith yn dyuot yn vlin o
hely fford lys y lysuam y doeth. a honno
o achaỽs mynnv o·honei gỽledychu o|e mab
e|hun a|rodes idaỽ diaỽt o wenỽyn. ac yn+
teu yn reibyedic a|e ỻewas ac a vu uarỽ.
a gwyr y lys a|e cladaỽd. ac ar y ued yn
vynych y disgynnei leuueroed o nef. ac
yn|diwed y vywyt y dywaỽt ef y geiryeu
hynn. duw a|wledychaỽd teir blyned a|han  ̷+
U n vlwydyn eissyeu o be +[ ner.
dwar ugeint a naỽcant oed oet
crist. pan|wledychaỽd edylffryt y vraỽt
ef. mab yr eil wreic y|w dat ef. hỽnnỽ pan
oedit yn|y vedydyaỽ a|bissaỽd yn|y bedydles  ̷+
tyr ac a|lygraỽd y rinwedeu. Yna y dywaỽt
dwnstan anwybodus vyd hỽnn. Deng
mlwyd oed pan ry gigleu ry lad y vraỽt ef.
a dechreu ỻefein ac wylaỽ a|oruc. a|chyffroi
y vam yn gymeint ar lit ac y maedaỽd hi
euo a|r tapreu kỽyr. kanyt oed wialen gen  ̷+
thi. ynny aeth y eneit haeach ohonaỽ. ac
o|achaỽs hynny kyn|aruthret uv ganth  aỽ
y tapreu o|hynny aỻan. ac na|s diodefei   e
vyth eu goleuhau rac y vronn o|e vod.
A|phan oed seint dỽnstan yn|dodi y goron
am y benn. ef a|dywaỽt. Hynn a|dywaỽt
yr arglwyd. ny dileit pechaỽt dy greulaỽn
vam|di. na|phechaỽt y gwyr a|gystwng vu+
ant yng kynghor yr ennwir honno heb
diruaỽr eỻyngedigaeth gwaet y kitwladoly+
on. ac am|hynny ef a|daỽ drygyeu ar gened+
yl y saesson ar ny doeth eirioet eu|kyfryỽ.
y hỽnn y bu dri meib. nyt amgen. edmỽnt
ystlys hayarnaỽl. ac aluryt. a seint edw+
art. Ac ef a|gymerth yn wreic idaỽ. em
verch Risiart. y tywyssawc kyntaf o