Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 222r

Ystoria Bown de Hamtwn

222r

892

a|dywedut ỽrth yr amheraỽdyr. Ynuut a
beth y gỽnaethost ỻad dy uackỽy yrof|i. a
phei a|m byryut yr eilweith a uei weỻ. veỻy y+
chydic y geỻit dy uoli. a mi a|ỽn beth yssyd
yn|y rỽystraỽ. ry issel neithỽyr y cusseneist
dy wreic. Gỽrandaỽ arnaf yn|graff. Y
gỽr a|m|hanuones i attat ti. boỽn o ham+
tỽn yỽ y enỽ. ac ef yn uab a|th drewis ar dy
benn tri dyrnaỽt yny lewygeist. a marth
idaỽ am na|th ladaỽd yna. ac na uit hir
gennyt ef a|th|ledir yn ebrỽyd digaỽn.
Ac yna ymchoelut a|oruc caruus dracheuyn.
ac att boỽn y doeth. a datkanu idaỽ y|wed y
gwnathoed y gennadỽri. a|pha|wed y ỻadys+
ssei yr amheraỽdyr y uackỽy o achaỽs hynny.
a|pha|wed y dywaỽt ynteu y mae ry issel y
cussanyssei y|wreic y nos kyn|no|hynny.
Ac yna y chỽardaỽd boỽn. ac y chwardys+
sant baỽp o|e gedymdeithon. a breid na
dygỽydassant y|r ỻaỽr rac chwerthin.
Ynteu yr amheraỽdyr a|gymerth goual
maỽr. o achaỽs y chỽedleu ry glywssei. ac
anuon kennadeu y brydein att y|brenhin.
ac y|r almaen. ac adolỽyn nerth a chanhor+
thỽy kany buassei eiryoet kyn|reitted idaỽ
ac yna. Y kennadeu a aethant racdunt a|e
kennadỽri a|wnaethant. ac adolỽyn y uren+
hin prydein dyuot e|hun gyt a|e aỻu. Yn+
teu yn|ỻawen a|doeth a|gaỻu praff gyt ac
ef. y·rỽng marchogyon a|phedyt. ac am+
ylder o|wyr a meirch a doeth o|r almaen.
ac y|hamtỽn y doethant. Ynteu ˄yr amhera˄ỽdyr a|elw+
is y aỻu ygyt. ac erchi udunt tewi a gỽa+
randaỽ. Ac yna y|dywaỽt ef arglỽydi chỽi
a|ỽdaỽch yn hyspys bot sabaoth yn ryuelu
arnaf ys ỻawer o amser. ac yn diffeithaỽ
uyng|kyuoeth yn|braff. Ac yn aỽr y doeth
boỽn de hamtỽn. a ỻawer o uarchogyon
gyt ac ef yn borth idaỽ. a hỽnnỽ yn uab
Jeuanc a|bereis y werthu y|r sarassinyeit.
Ac ygyt ac ef y mae ar delỽ dyn ryỽ aniue+
[ il

893

go braff. a thebygach yỽ y gythreul ym  ̷
peỻ noc y dyn. a|chopartt a|giglef|i yỽ y
enỽ. ac ny digaỽn neb ymerbynnyeit
ac ef rac y dewret. a mae aỽch kynghor
chỽitheu ỽrth hynny. Ni aỽn gyt a|thi
heb ỽynteu ac a|dalỽn boỽn a|sabaoth.
a chopart. ac a|e dygỽn yn|vyỽ hyt yma
megys y geỻych eu dihenydyu ỽrth dy
ewyỻys. Ac yna y kymerth yr amheraỽdyr
diruaỽr lewenyd am yr edewit hỽnnỽ.
Ac yna yd aethant y wisgaỽ ymdanunt
eu|harueua|gỽedy gỽiscaỽ. racdunt y
kerdassant tu a chasteỻ sabaoth. a|e
ỻu a rannyssant yn|dỽy uydin. a bren+
hin prydein oed yn|tywyssyaỽ y uydin
ulaen. a|amheraỽdyr y uydin ol. Yn eu
herbyn ỽynteu y doeth S* sabaoth a bo+
ỽn. a|e niuer o|r kasteỻ. Ac yn deir bydin
y rannyssant eu ỻu. a sabaoth a|dodet
y|dywyssyaỽ y uydin vlaen. a|boỽn yr eil.
a chopart y dryded. ac ygkyueir pob
cannỽr o|r eidunt. yd oed gyt a|amher+
aỽdyr mil o|wyr. ac yna y kerdaỽd saba+
oth a|degmil gyt ac ef o|r blaen. ac yn|y er+
byn ynteu y deuth brenhin prydein. ac y
treỽis sabaoth ef ar y daryan. ac ny bu
amdiffyn idaỽ o|e angheu mal kynt rac
y|dyrnaỽt hỽnnỽ. ac yna y|dywaỽt sa+
baoth o nerth y benn. Haha ffelỽn lỽth
a|th ymeỻdicko duỽ. kan ffeyleist y|th ge+
dymdeithon. ar|y dyrnaỽt kyntaf. a
gỽedy hynny y tynnaỽd sabaoth y gle+
dyf. ac yn erbyn y dyrnaỽt ny pharhaei
dim. ac ueỻy y peris ef y|r vydin gyntaf
dygỽydaỽ. A|phan welas yr amheraỽdyr
hynny. nyt oed arnaỽ un chỽerthin.
A|phan y|gwelas boỽn ef yn|y mod hỽnnỽ.
ef a|dyfvryssyaỽd attaỽ. ar arỽndel y
uarch. Ac ygyt ac ef sỽrn o uarchogyon
aruaỽc. a boỽn yna a vrathaỽd arỽndel.
ac a estynnaỽd y daryan. ac ar y dyrna+
[ ỽt kyntaf