Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 203v

Culhwch ac Olwen

203v

822

heb eithaf idi. a heussaỽr yn|cadỽ y deveit
ar|benn gorsedua. a|ruchen o grỽyn ymdanaỽ.
a gauaelgi kedenaỽc ach y|laỽ. oed vỽy noc
amỽs naỽ|gayaf. Deuaỽt oed arnaỽ ny|ch+
oỻet oen eiryoet ganthaỽ. agwhaethach ỻỽ+
dỽn maỽr. Nyt athoed gyweithyd hebdaỽ
eiryoet. ny wnelei ae anaf ae adoet ar·nei.
Y saỽl uarỽbrenn a|thỽympath a uei ar y|maes.
a losgei y anadyl hyt y prid dilis. yna y dyw+
aỽt kei. gỽrhyr gỽalstaỽt ieithoed. Dos y
gyfrỽch a|r|dyn racco. Kei heb ef nyt edew+
eis i uynet namyn hyt yd elut titheu. Do+
ỽn ninheu ygyt yno heb·y kei. Heb·y menỽ
mab teirgwaed. na|uit amgeled gennỽch.
mynet yno. Mi a yrraf letrith ar y|ki hyt
na|wnel argywed y neb. Dyuot a|orugant
myn|yd oed yr heussaỽr. ac y|dywedassant
ỽrthaỽ. berth yd ỽyt heussaỽr. Ny bo berth+
ach byth y boch chỽi no minneu. Myn duỽ
kan ỽyt penn. nyt oes anaf y|m|ỻygru. na+
myn vym|priaỽt. Pieu y deueit a|gedwy di
neu bieu y gaer racko. Meredic a|wyr yỽch
dros y byt y|gỽys panyỽ kaer yspadaden
penkaỽr yỽ. Neu ditheu pỽy ỽyt. Custennin
y|n gelwir uab dyfnedic. ac am vym|pria+
ỽt y|m ry|lygrỽys vym|braỽt yspadaden pen+
kaỽr. Neu chỽitheu pỽy yỽch. Kennadeu
arthur yssyd yma yn|erchi olwen merch
yspadaden penn·kaỽr. Vb wyr naỽd duỽ ra+
goch. yr y byt na|wneỽch hynny. ny doeth
neb eiryoet y erchi yr arh* honno a|elei
a|e vywyt gantaỽ. Kyuodi a|oruc yr he+
ussaỽr y uynyd. ac ual y kyuyt rodi mo+
drỽy eur a|oruc culhỽch idaỽ. Keissaỽ
gỽisgaỽ y uodrỽy honno o·honaỽ. ac nyt
aei idaỽ. a|e|dodi a|oruc ynteu y|mys y ua+
nec. a cherdet a|oruc atref. a rodi y ua+
nec att y gymhar y gadỽ. A|chymryt
a|oruc hitheu y vodrỽy o|r|uanec. Pan y ry
attei. y|dywaỽt hitheu. gỽr y uodrỽy hon
nyt oed vynych itt gaffel bud. Mi a|euth+
um heb ef. y geissaỽ moruỽyt y|r mor.
nachaf kelein a|welỽn yn|dyuot gan y
tonneu. ac ny weleis i eirmoet kelein
degach no hi. ac y vys ef y keueis y
uodrỽy honn. Oia|ỽr kany|at y mor ma+

823

rỽ dlỽs yndaỽ. dangos ymi y gelein honno.
Ha wreic y neb pieu y gelein ti a|e gỽely yma
y chỽinsaf. Pỽy yỽ hỽnnỽ heb y wreic. Kul+
hỽch mab kilyd. mab kelydon wledic. o oleu+
dyd merch anlaỽd wledic y uam. a|doeth y
erchi olwen yn wreic idaỽ. Deu synnỽyr
oed genthi. awen oed genti dyuot y nei vab
y chwaer attei. A thrist oed genthi. kany
welsei eiryoet y|uynet a|e eneit ganthaỽ
a|delei y erchi y neges honno. Kyrchu a|oru+
gant hỽy porth ỻys custenin heussaỽr. cly+
bot o·honei hitheu eu|trỽst ỽy yn|dyuot.
Redec ohonei yn eu herbyn o leỽenyd. G ̷+
glyt a|oruc kei ym|prenn o|r glutweir. a|e
dyuot hitheu yn eu herbyn y geissaỽ mynet
dỽylaỽ mynỽgyl udunt. gossot o gei eiras y+
rỽng y|dỽylaỽ. Gỽascu ohonei hitheu yr eir+
as yny yttoed yn ỽden diednedic. Ha wreic
heb·y kei pei mi a|wascut ueỻy ny or·uydei
ar araỻ vyth rodi y serch arnaf. drycserch
oed hỽnnỽ. Dyuot a|orugant hỽy y|r ty.
a gỽneuthur eu gỽassanaeth. Ympenn gỽ+
ers pan aeth paỽb aỻan y chỽare. agori
kib uaen a|oed yn tal y penntan a|oruc y w+
reic. a|chyuodi gỽas pengrych melyn oho+
nei. Heb·y gỽrhyr ys oed gryssyn kelu y ryỽ
was hỽnn. Gỽnn nat y drỽc e|hun a|dielir
arnaỽ. Heb y wreic ys gohilyon hỽnn. tri
meib ar|hugeint a ladaỽd yspadaden pennka+
ỽr ymi. nyt oes oueneic ymi o hỽnn mỽy
noc o|r rei ereiỻ. Ac yna y|dywaỽt kei. dal+
let gedymdeithas a|mi. ac ny|n|ỻedir na+
myn ygyt. Bỽytta ohonunt. ac y dywat
y wreic. pa neges y doethaỽch chỽi yma
o|e hachaỽs. Ni a|doetham y erchi olwen y|r
gỽas hỽnn. Heb y wreic yna. Yr duỽ cany|ch
gỽelas neb o|r gaer ettwa. ymchoelỽch drache+
uyn. Duỽ a|wyr nat ymchoelỽn hyt pann
welhom y uorỽyn. Heb·y kei a daỽ hitheu
yma yn teruyn y gweler. Hi a|daỽ yma
bop duỽ sadỽrn y olchi y|phenn. ac yn|y|ỻestyr
yd ymolcho yd edeu y modrỽyeu oỻ. na hi na|e
chennat ny|daỽ byth amdanunt. a daỽ hi
yma o·ny chennetteir. Duỽ a|wyr na ladaf|i
vy eneit. na thỽyỻaf|i a|m cretto. Namyn
o rodỽch gret na|wneloch gam idi. mi a|e|kan+