Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 203r

Culhwch ac Olwen

203r

820

y gỽydbedyn. heb argywed. Ol mab olỽ+
yd seith|mlyned kyn no|e eni a|ducpỽyt moch
y|dat. A phan dyrchauaỽd ynteu yn ỽr yd
olrewys y moch. ac y deuth adref ac ỽynt yn
seith kenuein. Betwini escob a uendigei
vỽyt a|ỻynn arthur. yr mỽyn merchet eur+
dyrchogyon yr ynys honn.  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Y |am wenhỽyuar penn|rianed yr ynys honn.
a gỽennhỽyach y chwaer. a rathtyeu
merch unic clememhiỻ. a relemon merch
kei. a thannwen merch weir dathar wenida+
ỽc. Gỽennalarch merch kynnỽyl canhỽch.
Eurneit merch clydno eidin. eneuaỽc
merch uedwyr. Enrydrec merch tutuath+
ar. Gỽennwledyr merch waledur kyruach.
Erdutuul Merch tryffin. Eurolwen merch
wdolwyn gorr. Teleri merch peul. Jndec
Merch arỽy hir. Moruud merch uryen re+
get. Gỽenỻian dec y uorỽyn uaỽr·vrydic.
Creidylat merch ỻud ỻaỽ ereint. y uorỽyn
uỽyhaf y maỽrhed a|uu yn|teir ynys y ke+
dyrn. a|e their rac·ynys. Ac am honno y
mae gỽythyr Mab greidaỽl. a gỽynn mab
nud yn ymlad bob duỽ kalan mei vyth
hyt dydbraỽt. Eỻylỽ merch neol kynn
croc. a honno a uu teir oes gỽyr yn|vyỽ.
Essyỻt vinwen ac essyỻt vingul. arnadunt
oỻ y hassỽynỽynỽys* kulhỽch Mab kilyd y
A rthur a|dywaỽt yna. [ gyuarỽs. ~
a unbenn ny ry giglef i eirmoet dim
y ỽrth y uorỽyn a|dywedy di. na|e rieni.
Mi a|eỻyngaf gennadeu o|e cheissaỽ yn|ỻaỽ+
en. dyro ym yspeit y cheissaỽ. Y mab a|dyỽ+
aỽt rodaf yn ỻaỽen o|r nos heno hyt y ỻaỻ
ympenn y vlỽydyn. Ac yna y gyrrỽys
arthur y kennadeu y bop tir yn|y deruyn
y geissaỽ y uorỽyn honno. ac ympenn y
vlỽydyn y doeth kennadeu arthur drache+
vyn. heb gaffel na chỽedyl na|chyuarỽydyt
y ỽrth olwen mỽy no|r dyd kyntaf. Ac yna
y dywaỽt kulỽch. paỽb a|gauas y gyuarỽs
a|minneu yd ỽyf yn eissywedic ettwa. My+
net a|wnaf i a|th wyneb di a|dygaf i gennyf.
Yna y dywaỽt kei. a unben rỽy y gỽerthey
di arthur. Dy·gyrch di gennym ni hyt
pan dywettych di nat ydiỽ y uorỽyn honno

821

yn|byt. neu ninneu a|kaffom. nyt yscar+
ỽn a|thi. Kyuodi kei yna. angerd oed ar|gei.
naỽ nos a naỽ diỽarnaỽt hyt y anadyl. y+
dan dỽfyr. Naỽ nos a naỽ diwarnaỽt y
bydei heb kysgu. Cleuydaỽt kei ny aỻei ue+
dic y waret. Budugaỽl oed gei. kyhyt a|r
prenn uchaf yn|y coet vydei pan uei da gantaỽ.
kynnedyf araỻ oed arnaỽ. pan uei uỽyaf
y|glaỽ. dyrnued uch y|laỽ. ac araỻ is y laỽ
y bydei yn sych. yr|hynn a|uei yn|y laỽ rac
meint y angerd. A phan uei vỽyhaf y an+
nỽyt ar y gedymdeithon diskymon uydei
hynny udunt y gynneu tan. Galỽ a|oruc
arthur ar uedwyr yr hynn nyt arsỽydỽys eiryo+
et y|r neges yd|elei gei idi vynet. nyt oed neb
kyfret ac ef yn|yr ynys honn. namyn
arthur a|drych eil kibdar. a hynn heuyt
kyt bei un·ỻofyaỽc. nyt anwaedwys tri
aeruaỽc yn gynt noc ef yn un uaes ac ef.
angerd araỻ oed arnaỽ un archoỻ a uydei
yn|y waeỽ. a naỽ gỽrthwan. Galỽ o|arthur
ar gyndelic kyuarỽyd. Dos di y|r neges
honn gyt a|r unbenn. achaỽs nyt oed
waeth kyfuarỽyd yn|y wlat ny|s ry welsei
eiryoet noc yn|y wlat e|hun. Galỽ gỽr+
hyr gỽaỻtaỽt ieithoed. achaỽs yr hoỻ
ieithoed a|wydyat. Galỽ gỽalchmei
mab gỽyar kan·ny deuth adref eiryoet
heb y neges yd elhei y cheissaỽ. Goreu pe+
destyr oed a goreu marchaỽc. nei y ar+
thur uab y chwaer. a|e geuynderỽ oed.
Galỽ o arthur ar uenỽ uab teirgỽaed.
kanys ot elynt y wlat angkret. mal
y gaỻei yrru ỻetrith arnadunt a|hut.
hyt na|s gỽelei neb ỽynt. ac ỽyntỽy a|+
elynt paỽb ~   ~ ~ ~ ~ ~
M ynet a|orugant hyt pan deuthant
y uaestir maỽr. yny uyd kaer ua+
ỽr a|welynt teckaf o geyryd y byt.
Kerdet a|orugant y|dyd hỽnnỽ hyt uch+
er. Pan debygynt hỽy eu bot yn gyua+
gos y|r gaer. nyt oedynt nes no|r bore.
A|r eildyd a|r trydyd dyd y kerdassant.
ac o|vreid y doethant hyt yno. a
phan|deuant ym|bronn y gaer. yny
uyd dauattes uaỽr a|ỽelynt heb ol.