Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 202v

Culhwch ac Olwen

202v

818

a ladaỽd Kei. ac|arthur a|lladaỽd ynteu. a|e
urodyr yn dial kei. Garanwyn mab kei. ac
amren Mab bedwyr. ac ely a|myr. a reu rỽyd+
dyrys. a run rudwern. ac eli. a thrachmyr pen+
kynydyon arthur. a ỻỽydeu mab kelcoet.
A hunabỽy mab gỽryon. a gỽynn got·yfron.
a gỽeir datharwennidaỽc. A gỽeir Mab kadeỻ
mab tal aryant. a gỽeir gỽrhyt ennwir.
a gỽeir baladyr hir. ewythred y arthur
vrodyr y uam. Meibon ỻỽch llaỽwynnyaỽc
o|r tu draỽ y uor terwyn. ỻenỻeaỽc wydel.
ac arderchaỽc prydein. Cas mab saidi.
Gỽrvan gỽallt auỽyn. a gỽyỻennhin
brenhin ffreinc. a gỽittart mab oed bren+
hin Jwerdon. Garselit wydel. Panaỽr
pen bagat. A fflendor mab naf. Gỽynn
hyuar maer kernyỽ a|dyfneint. y naỽ+
uet gỽr a ystoues kat|gamlan. Keli. a
chueli. a gilla goes hyd. trychann|erỽ
a lammei yn|y un ỻan* penn ỻemhidyd
Jwerdon oed hỽnnỽ. Sol. a gỽadyn os+
sol. a gwadyn odyeith. Sol a|aỻei seuyỻ
undyd ar y un troet. Gwadyn ossol. pei
safhei ar benn y mynyd mỽyhaf yn|y
byt. ef a uydei yn tyno gỽastat dan y|tra+
et; Gỽadyn o·deith kymeint a|r vas tỽym
pan|tynnit o|r eueil oed tan|ỻachar y
wadneu. pan|gyuarffei galet ac ỽynt.
ef a|arỻỽyssei fford y arthur yn|y llud.
Hir erỽm. a hir atrỽm y|dyd y delynt y
west. trychantref a achubit yn eu kyf+
ueir gỽest hyt naỽn a|wneynt a diot+
ta hyt pan|vei nos pan elynt y gysgu.
Ac yna penneu y pryuet a yssynt rac
newyn mal pei nat yssynt uỽyt eiryoet.
Pan elhynt y west nyt edewynt ỽy na
theỽ. na thenev. na thỽym. nac oer.
na|sur. na|chroeỽ. nac ir na haỻt. na
brỽt. nac of. Huarwar mab aflaỽn a
nodes y wala ar arthur yn|y gyuarỽs.
trydyd gordibla kernyỽ vu pan gahat
y wala idaỽ. ny cheffit gỽynn gỽen ar+
naỽ vyt*. namyn tra uei laỽn. Gỽare
gỽaỻt euryn. Deu geneu gast rymi.
gỽydrut. a gỽydneu astrus. Sugyn
Mab. sucnedyd. a sucnei y moraỽl y bei

819

drychan|llong arnaỽ. hyt na bei namyn tra+
eth sych. Bronỻech rud a|oed yndaỽ. Racym+
ỽri gỽas arthur. dangossit yr yscubaỽr a
uynnit idaỽ. kyt bei rỽyf dec erydyr ar|hu+
geint yndi. ef a|e traỽei a ffust hayarn hyt
na bei weỻ y|r rethri a|r trostreu. a|r|dula+
theu. noc y|r man geirch yng|gỽaelaỽt
yr yscubaỽr yn|y ueiscaỽn. a dygyflỽng
ac anoeth ueidaỽc. a|hir eidyl. a hir amren
deu was y arthur oedynt. a Gỽeuyl mab
gỽestat. y dyd y bei drist y goỻyngei y ỻeiỻ
weuyl idaỽ y waeret y uogel. a|r ỻaỻ
a|uydei yn pennguch ar y|penn. Vchdryt
uaryf draỽs. a uyryei y uaryf goch seuyd+
laỽc a|oed idaỽ dros ỽyth|draỽst a deugeint
a|oed yn neuad arthur. Elidyr gyfarwyd.
yskyrdaf. ac yscudyd. deu was y wenhỽyuar
oedynt. kynn ebrỽydet oed eu traet ỽrth
eu neges ac eu medỽl. Brys uab brysseth+
ach o dal y redynaỽc du o brydein. a Grud+
lỽyn gorr. Bỽlch. a chyuỽlch. a sefỽlch.
Meibon cledyf kyfỽlch. wyron cledyf difỽlch.
Teir gorwen gỽenn eu teir ysgỽyd. Tri
gouan gỽann eu tri gỽaeỽ. Tri benyn
byneu eu tri chledyf. Glas. Glessic. Gleisat.
eu tri chi. Kaỻ. Cuaỻ. Cauaỻ. eu tri me+
irch. Hỽyr|dydỽc. a drỽc|dydỽc. a ỻỽyr dy+
dỽc. eu teir gỽraged. Och. a|garym. a
diaspat. eu teir wyryon. uchet. a neuet.
ac eissiwet. eu teir merchet. Drỽc. a Gỽa+
eth. a gỽaethaf oỻ. Eu teir morỽyn. Eheu+
bryt merch kyfỽlch. Gorascỽrn merch
nerth. Gỽaedan merch kynuelyn keuda+
ỽt pỽyỻ hanner dyn. Dỽnn dj·essic unben.
Eiladyr mab penn ỻarcan. Kyuedyr wyỻt
Mab hettỽn tal aryant. Saỽyl benn uchel.
Gỽalchmei Mab gỽyar. Gỽalhauet Mab
gỽyar. Gỽrhyr gỽastaỽt ieithoed. yr hoỻ
Jeithoed a|wydyat. a|r kethtrỽm offeirat.
Clust mab clustueinat. pei cledit seith cup+
pyt yn|y dayar. deng miỻtir a|deugeint y
clywei y morgrugyn y bore pan gychỽyn+
nei y ar y lỽth. Medyr vab methredyd. a|uet+
rei y dryỽ yn esgeir oeruel yn Jwerdon
trỽy y dỽy goes yn gy|thrymhet o geỻi wic.
Gỽiaỽn lygat cath. a|ladei onggyl ar|lygat