Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 201r

Culhwch ac Olwen

201r

812

rudem am vynỽgyl pob un o gnỽch ysgỽ+
yd. hyt ysgyuarn. Yr hỽnn a|uei o|r parth
asseu a|vydei o|r parth deheu. A|r hỽnn a
uei o|r parth deheu a uydei o|r parth asseu.
mal dỽy uorwennaỽl yn|darware yn|y gyl+
ch. Pedeir tywarchen a|ladei bedwar|carn
y gorỽyd. mal pedeir|gỽennaỽl yn|yr awyr
uch y benn. gỽeitheu uchot. gỽeitheu issot.
llenn o borffor pedeir ael ymdanaỽ. ac aual
eur ỽrth bop ael idi. can mu oed werth pob
aual. Gwerth trychan|mu o|eur gwerth+
uaỽr oed yn|y archenat. a|e warthafleu sang+
narỽy o benn y glun hyt ym|blaen y vys.
Ny chrymei vlaen bleỽyn y·danaỽ rac ys+
caỽnet tuth y gorwyd oed y·danaỽ yn kyrch+
u porth llys arthur. Y dywaỽt y mab. a|oes
borthaỽr. Oes a|thitheu ny|bo teu dy benn
byrr y kyuerchy di. Mi a|uydaf borthaỽr
y arthur bop duỽ kalan ionaỽr. a|m rac+
louyeit hagen y vlỽydyn eithyr hynny.
Nyt amgen huandaỽ. a gogigỽc. a llaes+
kenym. a|phennpingyon a ymda ar y
benn yr arbet y draet. nyt ỽrth nef. nyt
ỽrth dayar. namyn ual maen treigyl
ar laỽr ỻys. agor y porth. Nac agoraf.
Py ystyr na|s agory di. Kyỻeỻ a|edyỽ ym
bỽyt a|ỻynn ym|bual. ac amsathyr neuad
arthur. namyn mab brenhin gỽlat tei+
thiaỽc. neu y gerdaỽr a|dycko y gerd. ny
atter y myỽn. ỻith y|th gỽn ac y|th ueirch.
a|golỽython poeth pebreid y titheu. a gỽin
gorysgalaỽc. a|didan gerdeu ragot. Bỽyt
degwyr a|d˄eugeint a|daỽ attat y|r yspytty.
Yno y bỽyta peỻennigyon. a mabyon gỽ+
ladoed ereiỻ. nyt ergyttyo kylch yn ỻys
arthur. Ny byd gỽaeth inn yno. no chyt
ac arthur yn|y ỻys. Gỽreic y gyscu genthi.
a|didan gerdeu rac dy vronn. auory pryt
anterth pan agerer* y porth rac y niuer
a deuth yma hediỽ. Bydhaỽt ragot ti
gyntaf yd agorir y porth. a chyfeisted
a|wnelych yn|y ỻe a|deỽissych yn neuad
arthur. o|e gỽarthaf hyt y gỽaelaỽt.
Dywedut a|oruc y mab ny wnaf i dim
o hynny. Ot agory y|porth da yỽ. Ony|s
agory mi a|dygaf angclot y|th arglỽyd.

813

a|dryc·eir y titheu. a mi a|dodaf teir diaspat
ar|drỽs y porth hỽnn. hyt na bo agheuach*
ym|penn pengỽaed yng|kernyỽ. ac yg|gỽa+
elaỽt dinsol yn|y gogled. ac yn esgeir oeruel
yn iwerdon. ac yssyd o wreic ueichaỽc yn|y
llys honn methaỽd eu beichogi. ac ar|nyt
beichaỽc o·nadunt ymchoelaỽd eu kallonnev
yn ỽrthrỽm heint arnadunt mal na bont
ueichaỽc byth o hediỽ aỻan. Heb·y gleỽlỽyt
gauaeluaỽr. Pa diaspettych di bynnac am
gyfreitheu ỻys arthur. ny|th eỻyngir di
y myỽn. yny elỽyf|i y dywedut y arthur
A c yna y doeth gleỽlỽyt y|[ gysseuin.
neuad. ac y dywaỽt arthur ỽrthaỽ.
Chỽedleu porth gennyt. Ys ethyỽ gennyf
deuparth vy oet. a|deuparth y teu ditheu.
Mi a|uum gynt yg|kaer se. ac asse. yn|sach.
a|salach. yn lotor. a ffotor. Mi a|uum gynt
yn|yr india uaỽr. a|r india vechan. Ma
vum gynt yn ymlad deu ynyr pan duc+
pỽyt y deudec gỽystyl o|lychlyn. a mi a|uum
gynt yn|yr egrop. a mi a|uum yn|yr affric.
ac yn ynyssed corsica. ac yg|kaer brythỽch.
a|brythach. a nerthach. Mi a uum gynt
pan|ledeist di deulu cleis mab merin.
Pan|ledeist mil du mab ducum. Mi a
uum gynt pan oresgynneist roec ỽrth
parth y dỽyrein. Mi a|uum gynt yg|kaer
oeth. ac anoeth. Ac yg|kaer neuenhyr
naỽ naỽd teyrn·dynyon tec a|welsam ni
yno. ny weleis i eiryoet dyn kyuurd
a|r hỽnn yssyd yn drỽs y porth yr aỽr honn.
ac y dywaỽt arthur. Os ar|dy gam y
doethost y myỽn. dos ar dy redec aỻan.
a|r saỽl a|edrych y goleu. ac a|egyr y ly+
gat. ac a|e kae anghengaeth idaỽ. A
gỽassanaethet rei o vuelin goreureit.
ac ereiỻ a|golỽython poeth pybreid hyt
pan vo paraỽt vỽyt a|ỻyn idaỽ. Ys dy+
hed a beth gadu dan wynt a glaỽ y kyf+
ryỽ dyn a|dywedy di. Heb·y kei. myn
ỻaỽ vyg|kyueiỻt pei gỽnelhit vyg|kyg+
hor i ny thorrit kyfreitheu y ỻys yr+
daỽ. Na wir kei wynn yd ym wyrda
hyt tra yn dygyrcher. yd yt·uo mỽyhaf
y kyuarỽs a|rodhom. Mỽy·vỽy vyd