Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 140r

Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth

140r

572

enỽ. Ac o hỽnnỽ y kyuyt andon. ac o andon
y|daỽ. aac o. a. y|daỽ. aac o·honaỽ ynteu
y daỽ. aA|r eil|kyntaf. aa|uyd gỽr ymladgar
a|diruaỽr ryuelỽr. ac o|a. hỽnnỽ y daỽ. R.
ac o|r. hỽnnỽ. Lac y hỽnnỽ y byd medyant
ar vn vrenhinyaeth eisseu o vgein. A|gỽe+
dy y|rei hynny y|kyuyt salitus o ffreinc. K.
y henỽ. Hỽnnỽ a|uyd gỽr maỽr. a gỽar a
chyuoethaỽc. a|thrugaraỽc. a hỽnnỽ a wna
kyuyaỽndera gỽiryoned ac aghenogyon.
Kymeint vyd rat hỽnnỽ yn|y wirioned. a
phan|vo yn|kerdet y|ford. ac y gostynghant
y·gỽyd eu|blaenwed idaỽ yn|y erbyn. a|r
dỽfyr yn|y|erbyn yn|y|erbyn ny hỽyraa.
Kyffelyb y daỽ ynn amherotraeth. gỽedy. L.
y|daỽ. B. a gỽedy B.xxdecem. B. enỽ pob un
o·nadunt. ac o|r b. y daỽ. a. a hỽnnỽ gỽr
aflonyd vyd. kadarn yn ymlad. a|ỻaỽer a
gerda o vor a|thir. ac ny cheiff. ac ny cheiff
y elynyon|le|ỻaỽ. ac ef a uegys yn|deholedic
odieithyr y|deyrnas. a|e eneit o|r|diwed a|a
y teyrnas nef ar duỽ ~   ~  
O dyna y|kyuyt gỽr. b. y enỽ. ffrannc
o|r neiỻparth. lumbart o|r|llall. A|hỽn+
nỽ a|uyd medyant idaỽ yn erbyn y elynyon.
ac a|ymladont ac ef. Ac yn|y dydyeu hynny
y|daỽ|brenhin. o. y enỽ. a hỽnnỽ a|uyd ky+
uoethoccaf a chadarnaf ac a|wna trugar+
ed y|r tlodyon. ac a|uarn yn iaỽn. Ac o hỽnn
y daỽ. o. araỻ mỽyaf y aỻu. ac y·danaỽ yn+
teu y bydant ymladeu y|r cristonogyon a|r
paganyeit. a|ỻawer o waet a|dyweỻtir
a.vii. mlyned y gỽledycha. ac y nef yd aa
y eneit. O hỽnnỽ y|daỽ brenhin. o. y enỽ.
a hỽnnỽ a|beir ỻaduaeu a|gỽr maỽr y
drỽc. a|heb|ffyd yg|gỽirioned. a|thrỽy
hỽnnỽ y bydant ỻawer o|drycoed. a|gỽa+
et a|diwhyỻir yn|amyl. ac yn|y aỻu ef y
distriwir ỻawer o eglỽysseu. yn|y brenhin+
yaetheu ỻawer o draỻodeu a vydant.
Ac yna y kyuyt kenedyl yn|y teyrnas a|el+
wir capadocia. a|theyrnas pampilia a
geithiwant. Yn amser hỽnnỽ am nat

573

yntredant drỽy drus y dauatty. hỽnnỽ a
wledycha teir blyned. A|gỽedy ynteu y daỽ
brenhin. h. y enỽ. ac yn|y|dydyeu hynny ym+
ladeu llaỽer a uydant. ac ar samaria y ryue+
la. a brenhinyaeth penntapolis a|geithiwa.
Y brenhin hynny a|hanoed y genedyl. o
lỽmbardyeit. O·dyna y kyuyt brenhin. C.
y enỽ o freinc. ac a|ryuela ar|wyr ruuein.
Ac y bydant ryueloed ac ymladeu. a hỽnnỽ a
vyd gỽr kadarn gaỻuaỽl. ac ychydic o amser
O Dyna y kyuodant [ y gỽledycha.
gỽyr o agaria. a gỽyr creulaỽn y+
gyt ac ỽynt. ac y keithiwant ỻeoed a|elwir
carentus. a haii. o. a ỻawer o|dinassoed a anrei+
thant. a|gỽyr ruuein pan vynnon dyuot.
ny byd a ỽrthỽynepo udunt. onyt duỽ y dỽy+
weu. ac arglỽyd yr arglỽydi. Ac yna y daỽ
yr eidon ac y diwreida persiden. megys nat
achuper y|dinessyd a|wediont. A|phan|delont
y ymgyuaruot y gỽnant ffos geyr ỻaỽ y
dỽyrein. ac yr ymladant yn erbyn gỽyr ruuein.
ac y ỻunyeithant tangneued y·ryngtunt.
Ac yna y daỽ gỽr ryuel dyborthaỽdyr brenhin
groec y dinas ierapolis. Ac y|distriỽ temloed
y geu·dỽyweu. ac yna y|doant kylyon maỽr
a|chỽilot. ac y bỽytaant yr hoỻ wyd. a hoỻ ffrỽ+
ytheu brenhinyaeth capadocie a acil a|yssant.
ac o newyn yd hir gystegir. a|gỽedy hynny ny
byd. ac y kyuyt brenhin arall gỽr ymladgar
R. y enỽ. yn|wir y gỽledycha. a|gỽybyd ditheu
yn ỻe|gỽir yd anteilyngant yn|y erbyn ỻaỽer
o|r|gỽyr nessaf a|r|rei kyuoethaỽ*ac yn|y dydyev
hynny y bredycha|braỽt y ỻaỻ y agheu. a|r
tat y mab. a|r braỽt a gyttya a|e chwaer. a
ỻawer o|bechodeu ysgymun a|uyd yn|y daer.
Yr henwyr a|wnant gywelyach a|r morynyon.
a|r dryc·offeireit gyt a|r tỽyỻedigyon werydon.
Yr esgyb trỽy y|drycweithredoed ny|chredant
yn iaỽn. a gordineudigaeth gỽaet a vyd ar
y|dayar. a themleu a lygrir trỽy ledradaỽl
budyrgyt. a chytyaỽ a|wna y|gỽyr a|r ỻeiỻ.
yny ymdangosso eu gỽeledigaeth udunt
yn waratwyd. a|r dynyon yna cribdeilwyr