Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 131v

Saith Doethion Rhufain

131v

542

nat aei hi odyno yny uei varỽ.
Ny|eỻy di heb y mam gywiraỽ y
geir hỽnnỽ. ac am hynny iawnach
yỽ ytt dyuot y|th|lys dy hun y|gỽy+
naỽ dy ỽr no|thrigyaỽ yn|ỻe ofnaỽc
aruthur mal|hỽnn mor unic a hyn+
ny. Mi a brofaf a|e gaỻỽyf heb hi.
Ac yna y peris y mam kynneu tan
goleu a·brỽsgyl ger y bronn. ac a+
daỽ bỽyt a diaỽt y|dreulaỽ pan|delei
newyn arnei. ỽrth na chyfeirch
newyn y borthi. A|r nos honno yd|o+
ed marchaỽc pedrydaỽc kadarn o|r
gaer yn|gỽylat herwyr a grogyssit
y|dyd hỽnnỽ. Ac ual y byd yn troi o
beỻ ac o agos. ef a|welei oleuat am+
lỽc yn|y ỻe ny|s|gwelsei kyn|no|hynny
eiryoet. a brathu y uarch a|wnaeth
y edrych pa le yd|oed y tan. a pha a+
chaỽs y|gỽnathoedit. a phan|deuth
ef a|welei mur a mynnwent ac eglỽ+
ys a|than uchel goleu yn yr eglỽys.
a ffrỽynglymu y uarch a|oruc ef
ỽrth porth y uynnwent. ac yn|y ar+
uot a|e arueu dỽyn hỽyl yr eglỽys
y edrych pỽy oed yndi. A|phan|deuth
nyt oed namyn morỽynwreic ieu+
anc yn|eisted oduch bed newyd gladu
a|than goleu diuỽc rac y bronn. a dogyn
o|vỽyt a|diaỽt yn|y|hymyl. a|gofyn a|+
naeth ef beth a|wnaei dyn mor ieuanc
o oetran. a mor dinerth o gorff. a mor
adfỽyn o bryt. yn|ỻe mor ofnaỽc a hỽn+
nỽ e|hunan. Ac yna y dyỽaỽt hitheu
nat oed erni ofyn kymeint a hỽyret
yd|oed agheu yn|dyuot idi. a|r marcha+
ỽc a|ofynnaỽd idi py achaỽs oed hynny.
Cladu heb hi y gỽr mỽyaf a|gereis yr+
moet. ac a|garaf tra uỽyf vyỽ yn|y ỻe
hỽnn hediỽ. Diogel uu garu ohonaỽ
ynteu vinneu yn vỽy no neb pan|dyckei
y adoet e|hun o|m achos ynneu. A vn+
bennes heb y marchaỽc. Pei vyg|kyg+
hor a|ỽnelut ti a drout o|r medỽl hỽnnỽ.
ac a|gymerut gỽr a uei gystal a|th ỽr
dy hun. neu a vei weỻ. Na|uynnaf

543

myn y|gỽr yssyd vch penn gỽr vyth
gỽedy ef. A gỽedy ymdidan rynna+
ỽd o·nadunt. y marchaỽc a|gyr+
chaỽd tu a|r crocwyd. a phan|deuth
ef athoedit ac un o|r lladron ymeith.
a|drỽc yd|aeth arnaỽ ef hynny
kanys gỽassanaeth y mar˄chaỽc oed
dros y dir a|e dayar kadỽ gỽyr
bonhedic a grockit rac eu|dỽyn o|e
kenedyl y eu kladu. A thrachefyn y
deuth ef att yr unbennes. a menegi
y gyfranc a|e|damwein idi. Pei
rodut dy gret ar vym|priodi|i. mi
a|th rydhaỽn o|r|pỽnc hỽnnỽ. ỻyma
vy ffyd heb ef y|th priodaf. yma ual
ual y|gỽnelych heb hi. Datclad y
gỽr ysyd yma. a|chroc ef yn|lle yr
herỽr. a|hynny ny|s|gỽybyd neb onyt
ni yn deu. a datkladu y pỽỻ a|wna+
eth|ef yny doeth tu a|r corff. ỻyma
hỽnn heb ef. Bỽrỽ y uynyd heb hitheu.
Y|m|kyffes heb ef haỽs oed gennyf|i
ymlad a|thrywyr byỽ. no dodi vy
ỻaỽ ar un|gỽr marỽ. Mi a|e dodaf
heb hi. a bỽrỽ neit esgutlym yn|y
pỽỻ. a thaflu y corff y uynyd hyt
ar lan y pỽỻ. Dỽc di ef beỻach tu
a|r crocwyd heb hi. Ny|s gỽyr|duỽ
heb ef y mi nac y|m march aỻel ym+
deith onyt yn|anaỽd rac meint yssyd
o arueu ymdanam. Mi a|e gaỻaf
heb hi. dyrchaf di ef ar vy ysgỽyd.
A|gỽedy y|gael ar y hysgỽyd. hi a
gerdaỽd brasgameu gỽraỽldrut ac
ef. yny deuth hyt y crocwyd. Och
heb y marchaỽc pa da o hynny. yd
oed dyrnaỽt cledyf ar|penn yr herỽr.
Taraỽ|ditheu heb hi dyrnaỽt ar
penn hỽnn. Na|thraỽaf y|m|kyffes
heb ef. Y|m kyffes heb hi mi a|e traỽaf.
A tharaỽ dyrnaỽt maỽr a|e gledyf
ef ar penn y gỽr. Je heb y marchaỽc
pa da o hynny. yd oed yr herỽr yn van  ̷+
tach. Minneu a|ỽnaf hỽnn yn|van+
tach heb hi. a chael maen maỽr. a
dyrchauel aỽ arnaỽ yny vyd ỻedyr