Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Harley 4353 – tudalen 14v

Llyfr Cyfnerth

14v

E Porthaỽr a geiff y tir yn ryd. Yn| y kas  ̷+
tell trachefyn y dor y byd y ty. A|e ym  ̷+
borth a geiff o|r llys. Pren a geiff o pop pỽn
kynut a| del trỽy y porth. A phren heuyt o
pop benneit. nyt amgen pren a llo y tyn  ̷+
nu a|e vn llaỽ heb lesteir ar gerdet y meirch
neu yr ychen. A chyny allo tynnu vn pren;
pren eissoes a geiff. Ac nyt mỽyhaf. O|
moch preidin a del y|r porth; hỽch a geiff y
porthaỽr. Ac ny byd mỽy noc y gallo a|e
vn llaỽ y drychafel herwyd y| gỽrych mal
na bo is y thraet no phen y lin. O|r anreith
warthec a del y|r porth o|r byd eidon  kota
erni. y porthaỽr a|e keiff. A|r eidon diwethaf.
a del y|r porth; ef heuyt a|e keiff. a|r cledyf
bisweil a| refyr o|r gỽarthec a lather yn| y ge  ̷+
gin. Pedeir keinhaỽc a geiff o pop karchar+
aỽr a garcharer gan iaỽn yn| y llys.
REit yỽ bot y gỽylyỽr yn vonhedic gỽlat.
kanys idaỽ yd ymdiredir o|r brenhin.
y uỽyt a geiff yn wastat yn| y llys. Ac ony
byd y brenhin yn| y llys; yn gyntaf gỽedy
y maer y keiff ef y| seic. Pop bore y keiff ef
torth a|e hen·llyn yn| y uoreuỽyt. Ascỽrn y
dynien a geiff o pop eidon a lather yn| y gegin.