Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 107

Gorchestion

107

a|grewyt. Pỽy a|gladwyt y|nghaỻon y vam. Adaf a|gladỽyt
yn|y daear. Pỽy. a|vedydywyt y|nghaỻon y vam gỽedy y
varỽ. adaf. Pỽy yssyd yn wylaỽ yn wastat ym|paradwys.
Ely. ac enoc. Pỽy gyntaf a alwaỽd enỽ yr arglỽyd. Enoc.
Pỽy a|vu uarỽ ac ny anet. adaf. Pỽy enweu y pedeir se+
ren. y kaffat enỽ adaf ohonunt. anatoloe. disis. arids.
Menfebrios. Pỽy enweu y pedeir auon a redant trỽy bara+
dỽys. Tigris. Seon. ffison. Euffrates. Pỽy a rodes ỻaeth. ac
ny|s kymerth. Eua. Pỽy a|offrymaỽd y duỽ o|r daear yn gyn+
taf. abel a offrymaỽd oen. Pỽy gyntaf a lygraỽd y daear.
Kayn pan ladaỽd y vraỽt abel. Pỽy yr offeiryat kyntaf
a|vu. Melchisedech. Py saỽl mab a|vu y adaf. Deng|meib
ar|hugeint. a deng merchet ar|hugeint. ac abel. a|chayn
yn ychwanec. Pỽy gyntaf a rodes ỻythyr. Enoc braỽt
lareth. a thrugeint mlyned a thrychant y buant yn pres+
sỽylaỽ ar y daear. Py saỽl blỽydyn y bu noe yn gỽneuthur
y long. Deu cant mlyned. a thrychant kufut vu y hyt.
a dec ar|hugeint vu y ỻet. a|dec kufut ar|hugeint vu y hu+
chet. Py saỽl diwarnaỽt y parhaaỽd glaỽ dilyw. Deugein
niwarnaỽt. Pỽy gyntaf a|blannaỽd gỽinỻan gỽedy di+
lyỽ. Noe. Pỽy gyntaf a|gant aỻeluya. Dauyd vrenhin.
Pỽy a|e kafas. Selyf. Pỽy a|vu diagon gyntaf. Seint
ystyphan. Pỽy a|wnaeth manachlaỽc gyntaf. Paỽl ueu+
dỽy. a seint aỽtỽin benet. Pỽy a vu dryssaỽr gyntaf. The+
odolus. Pỽy y subdiagon kyntaf a vu. alobus. Paham
y gỽnaethpỽyt gỽreic o assen mỽy noc o aelaỽt araỻ. am
y bot yn|gymherued. Ac ỽrth hynny ny dyly gỽreic ysgynnu