Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 91v

Brut y Brenhinoedd

91v

hy hyt tra gaffat en hedỽch tangnhevedvs arỽerv
o·honey. Ac weythyon hagen kanys dryc dawe*+
ynnyeỽ llawer a kyveyryw a hy  gwaeth yw ac
y my ac y pob tewyssavc a chassach yw gan pavb.
Ac yr ar pob drwc o|r essyd arney mwyhaf ed ar+
gywedvs medyant gwyr rvueyn en kymeynt
ac na eyll nep kaffael gwastat teylyngtaỽt a me+
dyant endy megys na bo reyt ydaỽ kolly y rydyt.
a gwassanaethỽ y geythywet. Ac wrth henny pwy
ny bey gwell ganthav kyvoeth bychan en lle arall
ygyt a rydyt noget arỽerỽ o|e holl olỽt hy a|e chy+
voeth a dan keythywet. E teyrnas a wely ty eman
en darestyghedyc y my y gyt ac anryded y medaf
y hep talỽ gwassanaeth y nep o·honey. Ac|wrth
henny dewyssach yw genhyf ynheỽ o wlat vechan
hon en ryd no holl teyrnassoed ereyll a dan keythywet.
Ac eyssyoes kanys vy hentadeỽ y am gorhentadev
a wu eydvnt er enys megys y dywedy ty my ar
rodaf y ty cvstennyn vem mravt y a dwy vyl o
varchogyon y gyt ac ef os dyw a vyd teylwnc
ganthav rydhav e wlat honno y gan rvthreỽ est+
ronolyon kenedloed. ar gwas hvnnv arỽeret ef
o coron teyrnas enys prydeyn. kanys y my e mae
bravt a elwyr cỽstennyn er hvnn esyd provadwy