Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 90r

Brut y Brenhinoedd

90r

yrnassoed en eỽ kylch a oedynt darestyghedyc
vdvnt. ac enys prydeyn en araf ac en hedvch
en ev medyant. Ac evelly e byd pan rodher
teyrnas wrth amdyffyn a llywodraeth byle+
ynnyeyt. A pheth a vynny amgen adav a wnae+
ynt e dynassoed ar mvroed wuchwel* ac emro+
dy y ffo a wneyn e kywdavtwyr. ac eylweyt e
rodyt y wascaredygaeth ac y anobeyth. ac ey+
lweyth e lledyt y gan e gelynyon o creỽlonh+
af aerỽa. A megys wyn y gan y bleydyeỽ
evelly e dystryywyt e cỽynỽanvs pobyl trvan
y gan ev gelynyon. Ac wrth henny eylweyth e tr+
veyn wedyllyon kenedyl honno a anvonassant
kennadeỽ ac escryvennev hyt at agytyvs e gwr
a oed en kynhal rvuenyaỽl kyvoeth en wed honn.
kwynỽan e brytanyeyt en|y dangos yr amherav+
dyr. ac en|y elleygyt a henny en mynegy ydav bot
eỽ gelynyon en eỽ kymhell wynt yr mor ar mor
en eỽ kymhell ar eỽ gelynyon. ac evelly dwy kene+
dyl agheỽ en emdangos. kanys nyt oes namyn
vn o dew peth a|e en body ne  en llad Ac yr hen+
ny ny chavssant e kennadev vn kanhwrthwy
Ac wrth henny en tryst ed emchwellassant e ke+
ennadeỽ ac attep nac en ev penn.