Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 80v

Brut y Brenhinoedd

80v

kyghor hvnnv. mevryc a kymyrth y gyt ac
ef deỽdeng wyr llwydyon o|r rey doethaf o|r
a kavas en e llw. a cheynk olywyd en llaỽ pob
vn onadvnt e dehev. ac e velly e devthant en
erbyn kynan meyryadaỽc. Ac  edy gwelet o|r bry+
tanyeyt gwyr mor anrydedvs ar rey henny
o oet a doethynep ac arwydyon hedvch a tan+
gnheved ganthvnt. kyvody en anrydedvs a or+
ỽgant en eỽ herbyn ac egory fford vdvnt en 
ehang hyt pan ellynt en rwyd mynet hyt rac
bron e tewyssaỽc. Ac en e lle gwedy ev dyvot
a sevyll rac bron kynan meyryadavc y anne+
rch a wnaethant o pleyt er amheravdyr ar
sened a dywedwyt ry anvon o|r amheravdyr
maxen vap llywelyn hyt at evdaf vrenyn e b+
rytanyeyt a negesseỽ a chenadvry kanthav
y gan er amherodryon attav. Ac ena e dywavt
kynan meyryadavc. Nyt tebyc hynn y drech
kennadev. es tebygach hynn y elynyon a vy+
nnynt gwnevthvr treys a goreskyn gwladoed.
Ac en dyannot mevryc a attebaỽd ydav. Ryt*
oed wedvs hep ef kerdet gwr kymeynt kyw+
urd a|hvn hep lawer ac amylder o kytemdey+