Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 68r

Brut y Brenhinoedd

68r

yr rey hynny ar rodes ynteỽ ac y kyssegrỽs yr holl
kyỽoethavc dyw ac o|y seynt ynteỽ. Ac yn y temp+
lheỽ hynny amraỽalyon kenỽeynnyoed ỽrdasse+
yd o ỽrdolyon y talỽ kynneỽodyc wassanaeth dyle+
dỽs y dyw a ossodassant. Ac yn yr amser hỽnnỽ yn
ynys prydeyn yd oedynt wyth escopty ar rỽge+
ynt. a|thry archescopty. ac yr try archescopty h+
ynny yd oedynt yr wyth escopty ar rỽgeynt yn da+
rystyghedyc wedaỽl y talỽ dyledỽs ỽfydtaỽt ỽdỽ+
nt. Ar rey hynny trwy orchymyn ac avdỽrdaỽt pab rỽ+
ueyn gwedy dyleỽ yr aghret onadỽnt a kyssegra+
ssant megys y dywetpwyt wuchot yn anryded
dyw ar seynt. Ac yn y tri dynas bonhedykaf
yn ynys prydeyn yd oedynt y try archescopty
nyt|amgen llỽndeyn. a chaer efraỽc. a chaer lly+
on ar wysc. Ac wrth hynny yr try lle hynny yr ra+
nnwyt yr wyth escopty ar rvgeynt. Ac y arches+
copty kaer efraỽc y dygwydỽs deyfyr a brynych
ar gogled oll megys y gwahana hỽmyr y ỽrth
loegyr. Ac y archescopty llỽndeyn y parthwyt
lloegyr en ho  y gyt a|e tervyneỽ a chernyỽ y gyt a|hy. Ar
dwy archescobaỽt hynny a gwahana hafren a|ch+
ymry yr hon a parthwyt y archescopty kaer llyon ar wysc.