Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 60r

Brut y Brenhinoedd

60r

y brytanyeyt. ac ar ry daroed y rỽueynyaỽl
ỽydyn y hanreythyaỽ o|r rann ỽaỽr o·honey
ac ar|aỽrhon hep allel seỽyll yn erbyn y chyt+
kywtaỽdwyr Ac wrth hynny kymryt ffo a
orỽgant wy ac adaỽ y maes. Ac yn agos y hy+
nny mynydoed. ac ym penn y mynyd llwyn o
koll tew a oed. Ac yno y ffoes kasswallaỽn a|e wyr
gwedy y dygwydaw yn yr rann wanhaf o|r ym+
lad. Ac gwedy kaffael o·honaỽ ef gorwchelder p+
enn y mynyd yn ỽraỽl kynhal hỽnnỽ a orỽgant a
gwneỽthỽr agheỽ y llawer o|eỽ gelynyon. kanys
eỽ herlyt a wnathoedynt yr rỽueynwyr. ac aỽa+
rwy ỽap llwd wynt kan ỽrywaỽ eỽ bydynoed ac
yn ỽynych y keyssynt kyrchỽ ar eỽ torr yr mynyd
ac ny|s gellynt. kanys kerryc y mynyd a|e orỽchelder
a oed amdyffyn yr brytanyeyt a llesteyr yr gelyn+
yon ac o penn y mynyd y gwneynt y brytanye+
yt aerỽa dyrỽaỽr y meynt oc eỽ gelynyon. Ac
ỽrth hynny sef a wnaeth Wlkessar kylchynỽ y|my+
nyd a|e lw a mynnỽ gwarchae kasswallaỽn yn y lle
honno hyt pan ỽei reyt ydaỽ a|e ymrody yn ewyllys yr am+
heraỽdyr a|e ynteỽ y warchae yna hyt pan ỽey ỽarỽ o
newyn. Oy a dyw anryỽed kenedyl y|brytanyeyt yr