Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 54v

Brut y Brenhinoedd

54v

yn|y law yr rỽthrỽs ef y elynyon. a phwy byn+
nac a kyỽarffei. ac ef ar cledyf hỽnnỽ y tra+
wey. ar neyll a ỽydei. a|e llad y pen y arnav
a|e ynteỽ y ỽynet yn ỽrathedyc megys na bey
ỽn gobeyth o·honaw. Ac|ỽal yd oed nynn·yaw
ar wed honno yn dywalhaỽ yn erbyn y elynyon
ynachaf labyenỽs tywssaỽc* yn kyỽarỽot ac ef
ac|yn y|lle ar y kyỽranc kyntaf nynnyaỽ a|e lla+
daỽd. Ac eyssyoes gwedy llythraỽ yr rann wuy+
haf o|r dyd y brytanyeyt o kywarssangedygy+
on ỽydynoed a dygynt rỽthreỽ glew kalet. a
dwu yn eỽ kanhỽrthwyaỽ y wudỽgolyaeth a
damwennyỽs ỽdỽnt. Ac Wlkessar a kymyrth
y longheỽ a|e pebylleỽ a|e lỽesteỽ yn kedernyt
ydaw. Ac gwedy dyỽot y nos ef a kyweyrỽs y lo+
ngheỽ ac a aeth yndỽnt. ac a wỽ lawen kanthaỽ
kaffael y mor yn lle kastell ydaw. Ac|gwedy kyg+
hory o|e kydymdeythyon ydaỽ na chynhalyey
ymlad ar brytanyeyt a ỽey hwy. ef a wu ỽrth
eỽ kyghor ac a ymchwelỽs trach y keỽyn par+
AC gwedy hynny kasswalla +[ th a ffreync.
ỽn o achaỽs y wudỽgolyaeth honno yg+
yt a dyrỽaỽr lewenyd a talỽs dyolchdredeỽ