Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 36r

Brut y Brenhinoedd

36r

yn y byt. Ac ny bỽ ỽn gohyr kynnỽllaỽ llw mavr a or+
ỽc a chygrhreyaỽ* a gwyr ffreync y vynet trwy eỽ
gwlat hyt yn ynys prydeyn yn hedỽch. Ac odyna
gwedy paratoy y llynghes ar traeth flandrys ar y
weylgy a|y gyt a|hyrwyd wynt yn eỽ hol y dyskynn+
assant yn yr ynys. Ac gwedy hynny y dyỽodedygaeth
ef bely y ỽraỽt ynteỽ a kynnỽllỽs holl yeỽengtyt.
ynys prydeyn. ac a deỽth yn|y erbyn ỽrth ymlad ac ef
A|phan yd|oedynt gwedy gossot y bydynoed o pob pa+
rth ac yn ymkymyscỽ hayach ynachaf eỽ mam yll deỽ
oed ỽyw ettwa yn bryssyaỽ ac yn kerdet trwy y goss+
odedygyon ỽydynoed. Ac ysef oed enw honno tonnw+
en. a dyrỽaỽr chwant oed arney gwelet y map ny|s
ry welsey trwy lawer o amser. Ac gwedy y dyỽot
trwy ergrynnedygyon kameỽ hyt y lle yd oed y map
yn seỽyll bỽrỽ y breychyeỽ a orỽc am y wunygyl
a damdyblygỽ damỽnedygyon kvssaneỽ. Ac gwe+
dy hynny noythy y bronneỽ a wnaeth a dywedwyt
ỽrthaỽ yn y wed honn ac ygyon yn llesteyryaỽ y
hamadravd. koffa dy arglwyd ỽap hep hi koffa
y bronneỽ hynn yr rei a segneyst di ac a|th ỽaeth. ko+
ffa heỽyt ep hi brỽ dy ỽam yn y lle y|th wnaeth di