Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 30v

Brut y Brenhinoedd

30v

a wyscỽs arỽeỽ gwr lladedyc a dywedwyt ỽr+
th y kydemdeythyon ỽal hyn. kanlynỽch chwy
ỽyỽy a gwneỽch megys y gweloch ỽynheỽ yn y
wneỽthỽr. Ac yna kerdant racdỽnt. a gwnaeth+
ant trwy eỽ gelynyon megys kyt bydynt rey on+
adỽnt yny doethant hyt y lle yd oedynt nydaỽc
ac Sstater. ac yna annoc y kydymdeythyon a o+
rỽc ac ym perỽed eỽ bydyn eỽ llad yll deỽ. Ac|gw+
edy hynny yn dyannot y dyodassant wy y gelyn+
yaỽl arỽeỽ hynny y amdanadỽnt a chymryt eỽ
harỽeỽ e|hỽneyn rac ofyn eỽ kywarssanghỽ oc
eỽ gwyr e hỽneyn. Ac yn y lle ym·chwelỽt ar eỽ
gelynyon. ac eỽ llad ac eỽ ffo a chaffael e wudỽg+
golyaeth. Ac odyna kerdet a orỽc tros wladoed
y brenhyned hynny gan eỽ gorescyn a gwascarỽ
y mỽroed ar kestyll. a darestwng y pobyl ỽrth y ar+
glwydyaeth e|hỽn. a chymryt ynys prydeyn o|r m+
or pwy gylyd yn eydaỽ e|hỽn. AC gwedy darỽot
ydaỽ hedychỽ a tagnheỽedỽ pob peth ef a orỽc co+
ron ydaỽ o eỽr a gemeỽ ac a dỽc yr ynys ar y hen
deylyngdaỽt. Ac o·dyna gossot kyfreythyeỽ
arney o|r rey yd arỽerant y ssaysson ettwa. Ac
odyna rody nodỽaeỽ a breynhyeỽ yr dyna+