Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 194v

Brut y Brenhinoedd

194v

veychyaỽc. Ac odyna y gyt e magwyt e meybyon
megys e dyleyt methryn brenhynaỽl etyved. Ar
neyll onadvnt nyt amgen map katvan a elwyt
katwallavn. ar llall edwyn. Ac gwedy ev bot en w+
eyssyon yeỽync wynt eỽ ryeny a|e hanỽonassant
hyt at selyf brenyn llydaỽ. hyt pan vey en|y lys
ef dyscynt moesseỽ a deỽodeỽ a mylwryaeth. Ac
gwedy eỽ kymryt en karedyc y kanthaỽ ef wynt
a kaỽssant y kytymdeythas ef a|e karyat en|e vey+
nt hyt|nat oed nep oc|eỽ kyvodyon* a karey en ky+
meynt ac wynt. nac a dywettey y dyrgelỽch en g+
ynt noc vdvnt nac a vey dygryvach kytymdyd+
an ac wynt. Ac o|r dywed ene bey reyt en vynych
en|y vlaen ed eynt yr yng ac yr kalet ac yr wrwy+
dyr. ac e dangossynt ev klot trwy ev dewred ac eỽ
kampeỽ molyannỽs. kathwallavn vop* katuan
AC gwedy trewlyaỽ rỽthyr o amser marw wu+
an eỽ tadeỽ en enys prydeyn. ac|wyntev a y+
mchwelassant trach ev keỽyn ye gwlat. ac a ky+
merassant pob vn onadvnt kyvoeth y tat. ar k+
ytymdeythas a oed er·ryngthvnt kyn no henny
ac er·rwng eỽ tadeỽ kyn noc wynteỽ honno
a katwassant wyntev ar talym. Ac evelly em