Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 173v

Brut y Brenhinoedd

173v

gwneynt wy. kanys petreyvs megys ty+
wssaỽc da ac eỽ dyskey en doeth. Gwers
y kyrchỽ. Gwers arall y ffo megys y gw+
eley dygrynoy ỽdvnt. ac e velly y gwne+
ynt kolledeỽ maỽr yr brytanyeyt. Ac g+
wedy gwe let o bodo o|r ryt ychen henny
galỽ attaỽ llawer o|r gwyr glevhaf a wy+
dyat o|r brytanyeyt ar neyll tỽ. a dywed+
wyt wrthvnt ỽal hynn. Dyoer hep ef
kanys hep wybot y arthvr e dechrevassam
ny er ymlad hỽnn reyt yw y nynheỽ ymoglyt
rac yn dygwydaỽ en er rann waythaf o|r ym+
lad. kanys os ỽelly e dygwydwn. kollet vavr
a kollỽn o en marchogyon. a gyt a henny en
brenyn a dygỽn ar kyffro ac yrlloned wr+
thym. Ac wrth henny gelwch ech glevder
attaỽch. a chanlynwch vynheỽ trwy vydy+
noed er rỽueynwyr. ac o chanwrthwya e
tynghetven ny o chaffvn a|e llad petreyvs
a|e y daly. Ac ar henny dangos yr espardvn+
eỽ yr meyrch a trwy vydynoed e marchogy+
on o kyhaỽal rwthyr mynet trostvn hyt e lle
edoed petreyvs en dyskỽ y kytymdeythyon