Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 160r

Brut y Brenhinoedd

160r

hedyc ydaỽ. y gyt ar ỽeynt darmerth. a chym+
yrred mvlot a meyrch a megys oed dyrys y datk+
anỽ ar ryhyr y escryỽennỽ. Ac eythyr henny ny
thrygwys tywyssavc ỽn wlat e tỽ hỽnn yr hysp+
aen ny delhey wrth e gwys hỽnnỽ. Pa ryved oed
henny. haylder arthỽr a|e clot a|e ỽolyant en ho+
nnedyc tros e byt ar ry tynnassey paỽb en rwme+
dyc o|y kar·yat.
AC o|r dywed gwedy ymkynnỽllaỽ paỽb yr ka+
er ar wylỽa en dyỽot. er archescop a dỽcpw+
yt yr llys wrth wyskaỽ y coron am penn e brenyn
Ac odyna dyfryc archescop kanys en|y archescop+
ty ef ed oed e llys ef a ymparatoes y ganỽ er efferen.
Ac o|r dywed gwedy gwyskaỽ y ỽrenynwysc am e
brenyn a thekaỽ y penn o coron e teyrnas. a|e de+
heỽ o|r teyrnwyalen. ef a dỽcpwyt yr eglwys
penhaf. ac o|r tỽ deheỽ ar tỽ assỽ ydaỽ e deỽ arch+
escop en|y kynhal. Ac y gyt a henny pedwar br+
enyn. nyt amgen brenyn er alban a brenyn Gw+
yned. a brenyn dyỽet. a brenyn kernyw. en h+
erwyd eỽ breynt ac eỽ dylyet en arweyn pedwar
cledyf eỽreyt en noethyon en|y vlaen. Ac y gyt a