Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 154r

Brut y Brenhinoedd

154r

ywerdon rac oỽyn a deỽthant. ac o agchre+
yfft e brenyn a ymrodassant oc eỽ bod en w+
yr arthỽr. Ac gwedy darỽot ydaỽ goreskyn
holl terỽyneỽ ywerdon. ac eỽ hedychỽ. ef
a aeth en|y lynghes hyt en yslont. ac|gwedy ym+
lad ar pobyl honno ef a|e goreskynỽs. Ac|odyna
gwedy honny tros er enyssed ereyll y clot
ef ac na alley ỽn teyrnas gwrthwynebỽ
ydaỽ. doldan brenyn Godlont. a Gwyn+
was brenyn orc oc eỽ bod a deỽthant a gỽ+
rhaỽ ydaỽ kan talỽ teyrget pob blwydyn
ydaỽ. Ac odyna gwedy llythraỽ e gayaf
hỽnnỽ heybyaỽ. ef a ymchwelaỽd trache+
fyn y enys prydeyn. ac atnewydỽ ansaỽd
e teyrnas. a chadarnaỽ tangnheỽed endy
ac ene bỽ deỽdec mlyned y ỽn|tỽ.
AC en er amser hỽnnỽ gwahaỽd attaỽ
a orỽc marchogyon clotỽaỽr deỽr o
arall wladoed a phell teyrnnassoed ac an+
ghwanegỽ ac amlhaỽ y teylỽ. megys ed o+
ed kyghorỽynt kan e teyrnassoed pell y wr+