Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 145r

Brut y Brenhinoedd

145r

hyt ker llaỽ er aỽon a elwyr dỽglas. Ac
gwedy ymkyỽarvot ena o pob parth e dy+
gwydassant llawer o lỽoed. Ac gwedy kaf+
fael o arthỽr e ỽudỽgolyaeth erlyt foedig+
aeth colgrym a orỽc. ac gwedy e|ỽynet e meỽn
dynas kaer efraỽc ef. arthỽr a|e lw a|e kylchy+
nỽs ac a gwarchayaỽd e dynas arnaỽ. Ac gwedy
klybot o baldwlff y ỽraỽt enteỽ henne y gyt a
chwe|myl o wyr ef a kyrchaỽd e tỽ ar|lle ed oed+
yt en warchay y ỽraỽt y keyssyaỽ y rydhaỽ a|e
ellwng o·dyno. kanys er amser ed ymladassey ar+
thỽr a|e ỽraỽt ef ed oed baldvlff ena ar glan e
mor en aros dyỽodygaeth cheldryc o Germa+
ny a oed en dyvot a phorth kanthaỽ ỽdỽnt. Ac
wrth henny gwedy y dyvot hyt ar espeyt dec m+
ylltyr y wrth e kaer. darparỽ a orỽc dwyn ky+
rch dyrybỽd am pen arthỽr a|e lw. Ac eyssyoes
gwedy gwybot o arthỽr henny ef a erchys e k+
adwr twyssaỽc kernyỽ kymryt chwe chant